Skip to content

TIN TỨC PHONG THUỶ

Tuổi đinh sửu 1997 mua xe/khai trương ngày nào tốt chi tiết tháng

09:33 26/01/2024 - Tác giả: Thúy Hằng

Tuổi đinh sửu 1997 mua xe ngày nào tốt hay tuổi sửu 1997 khai trương ngày nào tốt 2024 là nội dung được nhiều người quan tâm. Bởi phương pháp xem ngày tốt sẽ giúp kích hoạt năng lượng tốt lành thúc đẩy công việc dự định đạt ý muốn.

1. Tuổi đinh sửu 1997 mua xe ngày nào tốt

Ngày tốt hợp tuổi Đinh Sửu 1997 cho mục đích mua xe là ngày hoàng đạo tức ngày tốt cho những kế hoạch hay dự định công việc, không phạm nguyệt Kỵ, Tam Nương, …Bên cạnh đó là cần là ngày thuộc ngũ hành Kim (ngũ hành tương sinh với mệnh Thủy 1996) và có các sao tốt cho việc mua xe như sao Thiên Hỷ, Thiên Mã, Cát Khách.... Quý bạn có thể tham khảo danh sách những ngày tốt nhất cho đinh sửu 1997 mua xe được chuyên gia lựa chọn tại bảng dưới đây:

Tháng 

Tuổi đinh sửu mua xe ngày nào tốt năm 2023 Dương lịch

Tháng 1

 • Thứ hai, ngày 1/1/2024 nhằm ngày 20/11/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 11/1/2024 nhằm ngày 1/12/2023 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 12/1/2024 nhằm ngày 2/12/2023 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 27/1/2024 nhằm ngày 17/12/2023 Âm lịch

Tháng 2

 • Chủ nhật, ngày 4/2/2024 nhằm ngày 25/12/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 8/2/2024 nhằm ngày 29/12/2023 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 9/2/2024 nhằm ngày 30/12/2023 Âm lịch

Tháng 3

 • Thứ sáu, ngày 15/3/2024 nhằm ngày 6/2/2024 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 21/3/2024 nhằm ngày 12/2/2024 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 24/3/2024 nhằm ngày 15/2/2024 Âm lịch

Tháng 4

 • Thứ ba, ngày 2/4/2024 nhằm ngày 24/2/2024 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 8/4/2024 nhằm ngày 30/2/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 9/4/2024 nhằm ngày 1/3/2024 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 10/4/2024 nhằm ngày 2/3/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 16/4/2024 nhằm ngày 8/3/2024 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 20/4/2024 nhằm ngày 12/3/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 23/4/2024 nhằm ngày 15/3/2024 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 27/4/2024 nhằm ngày 19/3/2024 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 28/4/2024 nhằm ngày 20/3/2024 Âm lịch

Tháng 5

 • Thứ năm, ngày 2/5/2024 nhằm ngày 24/3/2024 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 3/5/2024 nhằm ngày 25/3/2024 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 4/5/2024 nhằm ngày 26/3/2024 Âm lịch

Tháng 6

 • Thứ sáu, ngày 7/6/2024 nhằm ngày 2/5/2024 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 9/6/2024 nhằm ngày 4/5/2024 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 14/6/2024 nhằm ngày 9/5/2024 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 21/6/2024 nhằm ngày 16/5/2024 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 26/6/2024 nhằm ngày 21/5/2024 Âm lịch

Tháng 7

 • Thứ hai, ngày 1/7/2024 nhằm ngày 26/5/2024 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 3/7/2024 nhằm ngày 28/5/2024 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 4/7/2024 nhằm ngày 29/5/2024 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 14/7/2024 nhằm ngày 9/6/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 16/7/2024 nhằm ngày 11/6/2024 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 25/7/2024 nhằm ngày 20/6/2024 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 26/7/2024 nhằm ngày 21/6/2024 Âm lịch

Tháng 8

Không có ngày tốt để gia chủ tuổi 1997 tiến hành mua xe 

Tháng 9

 • Thứ tư, ngày 11/9/2024 nhằm ngày 9/8/2024 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 14/9/2024 nhằm ngày 12/8/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 17/9/2024 nhằm ngày 15/8/2024 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 23/9/2024 nhằm ngày 21/8/2024 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 26/9/2024 nhằm ngày 24/8/2024 Âm lịch

Tháng 10

 • Thứ ba, ngày 8/10/2024 nhằm ngày 6/9/2024 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 11/10/2024 nhằm ngày 9/9/2024 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 13/10/2024 nhằm ngày 11/9/2024 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 14/10/2024 nhằm ngày 12/9/2024 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 23/10/2024 nhằm ngày 21/9/2024 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 26/10/2024 nhằm ngày 24/9/2024 Âm lịch

Tháng 11

 • Thứ sáu, ngày 8/11/2024 nhằm ngày 8/10/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 12/11/2024 nhằm ngày 12/10/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 19/11/2024 nhằm ngày 19/10/2024 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 20/11/2024 nhằm ngày 20/10/2024 Âm lịch

Tháng 12

 • Chủ nhật, ngày 1/12/2024 nhằm ngày 1/11/2024 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 2/12/2024 nhằm ngày 2/11/2024 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 10/12/2024 nhằm ngày 10/11/2024 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 26/12/2024 nhằm ngày 26/11/2024 Âm lịch

 >>>Xem thêm các ngày tốt khác tại công cụ: Xem ngày mua xe

2. Tuổi sửu 1997 khai trương ngày nào tốt 2024

Tương tự ngày tốt mua xe, ngày tốt để tuổi Sửu 1997 khai trương là ngày hoàng đạo không phạm Nguyệt Tân, Tam Nương, Dương Công Kỵ…, thuộc ngũ hành Kim và có các sao tốt cho khai trương như Lục Hợp, Tam hợp, Lộc Mã. Cụ thể ngày tốt hợp tuổi 1997 khai trương của 12 tháng trong năm 2024 được liệt kê tại bảng sau:

Tháng

Tuổi đinh sửu khai trương ngày nào tốt năm 2024 DL

Tháng 1

Ngày tốt duy nhất để tuổi đinh sửu khai trương trong tháng 1/2024 là:

- Thứ hai, ngày 1/1/2024

- Thứ bảy, ngày 6/1/2024

- Thứ năm, ngày 11/1/2024 

- Thứ bảy, ngày 27/1/2024

Tháng 2

Trong tháng 2/2024 nếu quý bạn đang xem tuổi đinh sửu khai trương ngày nào tốt: 

- Chủ nhật, ngày 4/2/2024 

- Thứ năm, ngày 8/2/2024 

Tháng 3

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 3/2024 là:

- Thứ ba, ngày 5/3/2024

- Chủ nhật, ngày 24/3/2024

- Thứ bảy, ngày 30/3/2024

Tháng 4

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương, mở hàng trong tháng 4/2024 là:

- Thứ bảy, ngày 20/4/2024

- Thứ ba, ngày 23/4/2024

- Thứ bảy, ngày 27/4/2024

Tháng 5

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 5/2024 là:

- Thứ năm, ngày 2/5/2024 

Tháng 6

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 6/2024 là:

- Thứ sáu, ngày 14/6/2024

- Thứ tư, ngày 26/6/2024

Tháng 7

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 7/2024 là:

- Thứ năm, ngày 4/7/2024 

- Chủ nhật, ngày 14/7/2024

- Thứ ba, ngày 16/7/2024 

- Thứ bảy, ngày 20/7/2024 

- Thứ năm, ngày 25/7/2024

- Thứ tư, ngày 31/7/2024 

Tháng 8

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương, mở hàng trong tháng 8/2024 là:

- Thứ sáu, ngày 9/8/2024

- Thứ ba, ngày 20/8/2024 

Tháng 9

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 9/2024 là:

- Thứ tư, ngày 11/9/2024

- Thứ bảy, ngày 14/9/2024

- Thứ ba, ngày 17/9/2024

- Thứ năm, ngày 26/9/2024

Tháng 10

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 10/2024 là:

- Thứ ba, ngày 8/10/2024 

- Thứ sáu, ngày 11/10/2024

- Thứ tư, ngày 23/10/2024

Tháng 11

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 11/2024 là:

- Thứ sáu, ngày 8/11/2024

- Thứ ba, ngày 12/11/2024

- Thứ ba, ngày 19/11/2024

- Thứ tư, ngày 20/11/2024

Tháng 12

Ngày tốt để tuổi Đinh Sửu 1997 khai trương trong tháng 12/2024 là:

- Chủ nhật, ngày 1/12/2024

- Thứ hai, ngày 2/12/2024

- Thứ ba, ngày 10/12/2024

- Thứ tư, ngày 11/12/2024

- Thứ năm, ngày 19/12/2024

 >>>Xem chi tiết các ngày tốt khác tại phần mềm: Xem ngày khai trương

3. Ngày tốt hợp tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2024 cho việc xuất hành, kết hôn…

Dưới đây là những gợi ý về ngày tốt hợp tuổi chung cho tuổi Đinh Sửu 1997 quý bạn có thể lựa chọn cho nhiều mục đích khác nhau như xuất hành, kết hôn …. Người có khoảng thời gian sinh  từ ngày 07/02/1997 đến ngày 27/01/1998 tuổi Đinh Sửu. Ngũ hành của người tuổi này thuộc Thủy (Giản Hạ Thủy có nghĩa là nước mù sương). Trong năm 2024 người tuổi này gặp được cát tinh ngũ hành Hỏa nên mở ra nhiều cơ hội công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên năm 2024 tuổi này cũng nên cẩn thận với hạn Kim Lâu. Đây là hạn chủ vào công việc làm nhà, cưới hỏi, chính bởi vậy nếu muốn chọn ngày tốt cho công việc gặp hạn này quý bạn cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn thận, hoặc hỏi chuyên gia để được tư vấn. 

3.1. Ngày tốt hợp tuổi 1997 nửa đầu năm 2024

Trong khoảng thời gian nửa đầu của năm 2024, mỗi tháng sẽ có những ngày tốt nhất định cho người tuổi Đinh Sửu lựa chọn. Trong đó nên ưu tiên lựa chọn ngày tốt trong tháng tốt. Quý bạn thì có thể tham khảo thêm những ngày tốt khác dưới đây:

Tháng âm lịch Thứ Ngày tốt
Tháng 1 Thứ ba 25/1/2024 tức 5/3/2024 DL

Tháng 2

Thứ sáu 6/2/2024 tức 15/3/2024 DL
Thứ năm 12/2/2024 tức 21/3/2024 DL
Chủ nhật 15/2/2024 tức 24/3/2024 DL
Thứ bảy 21/2/2024 tức 30/3/2024 DL
Thứ ba 24/2/2024 tức 2/4/2024 DL
Thứ hai 30/2/2024 tức 8/4/2024 DL

Tháng 3

Thứ ba 1/3/2024 tức 9/4/2024 DL
Thứ tư 2/3/2024 tức 10/4/2024 DL
Chủ nhật 6/3/2024 tức 14/4/2024 DL
Thứ năm 10/3/2024 tức 18/4/2024 DL
Thứ ba 15/3/2024 tức 23/4/2024 DL
Thứ bảy 19/3/2024 tức 27/4/2024 DL
Chủ nhật 20/3/2024 tức 28/4/2024 DL
Thứ năm 24/3/2024 tức 2/5/2024 DL
Thứ sáu 25/3/2024 tức 3/5/2024 DL
Thứ bảy 26/3/2024 tức 4/5/2024 DL

Tháng 4

Thứ bảy 4/4/2024 tức 11/5/2024 DL
Thứ năm 9/4/2024 tức 16/5/2024 DL
Thứ năm 16/4/2024 tức 23/5/2024 DL
Thứ ba 28/4/2024 tức 4/6/2024 DL

Tháng 5

Thứ sáu 2/5/2024 tức 7/6/2024 DL
Chủ nhật 4/5/2024 tức 9/6/2024 DL
Thứ sáu 9/5/2024 tức 14/6/2024 DL
Thứ sáu 16/5/2024 tức 21/6/2024 DL
Thứ hai 26/5/2024 tức 1/7/2024 DL
Thứ tư 28/5/2024 tức 3/7/2024 DL

Tháng 6

Chủ nhật 2/6/2024 tức 7/7/2024 DL
Thứ năm 6/6/2024 tức 11/7/2024 DL
Chủ nhật 9/6/2024 tức 14/7/2024 DL
Thứ ba 11/6/2024 tức 16/7/2024 DL
Thứ bảy 15/6/2024 tức 20/7/2024 DL
Thứ năm 20/6/2024 tức 25/7/2024 DL
Thứ sáu 21/6/2024 tức 26/7/2024 DL
Thứ tư 26/6/2024 tức 31/7/2024 DL
Thứ bảy 29/6/2024 tức 3/8/2024 DL

 

3.2. Ngày tốt hợp tuổi 1997 nửa cuối năm 2024

Nửa cuối của năm 2024 cũng có nhiều ngày tốt hợp với tuổi 1997 cho người tuổi này có thể lựa chọn. Chi tiết ngày tốt được chuyên gia của chúng tôi tổng hợp trong bảng sau:

Tháng âm lịch Thứ Ngày tốt

Tháng 7

Thứ sáu 6/7/2024 tức 9/8/2024 DL
Thứ ba 17/7/2024 tức 20/8/2024 DL
Thứ hai 30/7/2024 tức 2/9/2024 DL

Tháng 8

Thứ sáu 4/8/2024 tức 6/9/2024 DL
Thứ tư 9/8/2024 tức 11/9/2024 DL
Thứ bảy 12/8/2024 tức 14/9/2024 DL
Thứ ba 15/8/2024 tức 17/9/2024 DL
Thứ bảy 19/8/2024 tức 21/9/2024 DL
Thứ hai 21/8/2024 tức 23/9/2024 DL
Thứ hai 28/8/2024 tức 30/9/2024 DL

Tháng 9

Thứ ba 6/9/2024 tức 8/10/2024 DL
Thứ sáu 9/9/2024 tức 11/10/2024 DL
Chủ nhật 11/9/2024 tức 13/10/2024 DL
Thứ bảy 17/9/2024 tức 19/10/2024 DL
Thứ tư 21/9/2024 tức 23/10/2024 DL
Thứ bảy 24/9/2024 tức 26/10/2024 DL
Thứ năm 29/9/2024 tức 31/10/2024 DL

Tháng 10

Thứ tư 6/10/2024 tức 6/11/2024 DL
Thứ sáu 8/10/2024 tức 8/11/2024 DL
Thứ ba 12/10/2024 tức 12/11/2024 DL
Thứ ba 19/10/2024 tức 19/11/2024 DL
Thứ tư 20/10/2024 tức 20/11/2024 DL

Tháng 11

Chủ nhật 1/11/2024 tức 1/12/2024 DL
Thứ sáu 6/11/2024 tức 6/12/2024 DL
Thứ ba 10/11/2024 tức 10/12/2024 DL
Thứ năm 26/11/2024 tức 26/12/2024 DL

Tháng 12

Chủ nhật 6/12/2024 tức 5/1/2025 DL
Thứ ba 8/12/2024 tức 7/1/2025 DL
Thứ năm 10/12/2024 tức 9/1/2025 DL
Chủ nhật 20/12/2024 tức 19/1/2025 DL
Thứ sáu 25/12/2024 tức 24/1/2025 DL


>>>Truy cập bảng [số điện thoại hợp tuổi 1997] để tìm chọn những số sim mang may mắn cho công việc và cuộc sống của tuổi Đinh Sửu
 

Trong các khâu chuẩn bị tiến hành công việc quan trọng thì xem ngày tốt hợp tuổi 1997 là công việc vô cùng quan trọng. Hy vọng những phân tích, gợi ý về ngày tốt cho tuổi Đinh Sửu trong bài viết này đã giúp người tuổi 1997 có thể xác định được tuổi đinh sửu 1997 mua xe ngày nào tốt, tuổi sửu 1997 khai trương ngày nào tốt 2024 ... từ đó thu kết quả đại thắng đại lợi. 

 

Nếu quý bạn muốn kích công danh, sự nghiệp, tài vận, gia đạo, tình duyên hay giải hạn, bạn có thể chọn sim phong thủy trong kho sim phong thủy hợp từng công việc sau đây:

Phong thủy Tạp luận

Đánh giá:
Mô tả:

Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp này ngay tại đây.

Đánh giá:
Mô tả:

Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm giúp quý bạn dễ dàng chọn lựa dãy số hợp mệnh.

Đánh giá:
Mô tả:

64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp tiên đoán tương lai gần theo nguyên tắc âm dương giao cảm. 

Đánh giá:
Mô tả:

Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo quan niệm dân gian ngay tại đây.

DANH SÁCH SIM HỢP TUỔI

sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall