XEM BÓI BÀI THỜI VẬN 32 LÁ

Sang năm 2018, bạn có nhiều dự định, mục tiêu của riêng mình nhưng bạn muốn biết trong năm 2018 bạn có nên thực hiện những dự định đó, khả năng thành công cao hay thấp. Với mong muốn có thể giúp khả năng thành công cao hơn với những mục tiêu đó, phần mềm xem bói thời vận đã được hàng ngàn người tin tưởng sử dụng bởi sự hiệu quả mà phần mềm mang lại.

 

  • Phần mềm bói bài thời vận 32 lá:

Để nhận kết quả chính xác nhất, xin mời quý bạn thành tâm, thành ý chọn lần lượt 3 lá bài. Sau đó, click ô " Chắc chắn tôi muốn xem ý nghĩa" để nhận giải mã các lá bài đã bốc.

Xem bói thời vận

Bói Bài Tây 32 Lá . Thành Tâm Chọn 3 Lá Bài Ưng Ý

Ba lá bài đã được chọn xong ! ngươi có chắc chắn với lựa chọn của mình không ?

Ảnh lá bài


Ch? s? thu?n l?i t?t ??p ??n nhanh, m?u c?u m?i vi?c ??u ???c nh? ý. Ngoài ra, còn t??ng tr?ng cho phúc ??c c?a t? tiên giòng h? ?? l?i mà mình ???c h??ng, có hi?u l?c hóa gi?i ???c tai n?n, hóa gi?i m?i ?i?u x?u m?t cách b?t ng? ngoài d? tính, ho?c ch?n ??ng m?i ?i?u x?u không cho x?y ra h?i ??n mình. N?u ?i v?i các lá bài C? thì ?i?m báo trong gia ?ình có h? s? ,có ?ám c??i ,gia ?ình ?oàn t? ,có ng??i ? xa ?i v? .N?u ?i v?i các lá bài Bích, r?t ?áng e s? vì ch? v? phúc ??c ?ã h?t, c? h?i c?u gi?i không có, c?n l?u ý ?i?u này mà c? g?ng t?o phúc ?? còn ???c s? gia h? v??t qua nh?ng lúc nguy nan. ??c bi?t, r?t x?u n?u ?i v?i lá bài 9 Bích, khó v??t qua tai n?n: báo tin có tang.
Ảnh lá bài


Ch? v? s? ?i l?i, l?u ??ng, s? suy tính nhanh nh?n, nóng n?y, t??ng tr?ng cho ng??i ?àn bà tr?c tính, ?n ngay nói th?ng, n?ng v? th?c t?, v?t ch?t, h?n là v?n ?? tinh th?n, tình c?m. N?u ?i v?i các lá bài C?, các lá bài Rô, ho?c các lá bài Chu?n thì làm gia t?ng ?? s? t?t ??p c?a các lá bài này thêm lên. N?u ?i v?i các lá bài Bích, thì m?i s? vi?c khó xoay tr?, không ti?n hành ???c, ti?n thoái l??ng nan, c?n th?n trong s? ?i l?i.
Ảnh lá bài


Lá bài ch? ng??i thanh niên l?ch duy?t , kh?e m?nh ,con ng??i t?m th??c có ??c tính ?úng ??n nh?ng nông n?i ,Ch? s? thu?n l?i v? ti?n b?c, t? tay làm ra ti?n, thích h?p v?i vi?c kinh doanh, th??ng m?i. Tuy nhiên, s? thu?n l?i t?t ??p này ch? là nh?, s? nghi?p nh?, các công vi?c bình th??ng, không nên ??u t? làm ?n l?n lao, không có l?i. N?u ?i v?i các lá bài C?, các lá bài Rô, ho?c các lá bài Chu?n thì làm gia t?ng ?? s? t?t v? ti?n, có s? thu?n l?i v? ti?n b?c, ki?m ti?n d? dàng, công vi?c làm ?n t?t ??p. N?u ?i v?i các lá bài Bích thì tài l?c x?u, b? hao tài, ho?c ?ang lúng túng v? ti?n, kh? s? vì ti?n, ti?n b?c khó xoay tr?. Ngoài ra, còn ch? v? th?i v?n không t?t, công vi?c làm ?n c?a mình ch? nên khu?ch tr??ng l?n lao d? ??a ??n phá s?n, s? nghi?p tan tành, nên an ph?n ng?i yên ch? th?i là ph??ng cách an toàn nh?t cho mình trong tr??ng h?p này .N?u ?i cung v?i lá J Bích thì  có k? l?i d?ng tình b?n ?? hãm h?i b?n ,hay g?p k? thù nguy hi?m .N?u ?i cùng v?i lá 10 C? thì ch? s? c?u c?nh c?a b?n ???c nâng ?? ??n n?i ??n ch?n.N?u ?i cung là 9 C? thì có s? liên k?t v? ái tình
Xem cho người khác

Chọn đúng vật phẩm phong thủy hộ thân, không những hóa giải vận hạn, hút may, xả xui mà con giúp bản chủ phát triển sự nghiệp, tài vận, tiền bạc tốt nhất. Để tham khảo những số sim phong thủy đẹp, bổ trợ sự nghiệp. Xin mời tra cứu tại:

 XEM SIM PHONG THỦY KÍCH SỰ NGHIỆP

XEM SIM PHONG THỦY KÍCH TIỀN BẠC, TÀI VẬN

 LUẬN NGŨ HÀNH BẢN MỆNH THÂN CHỦ VÀ DÃY SỐ

 

 Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm giúp quý bạn dễ dàng chọn lựa dãy số hợp mệnh.

 Xem chi tiết

 LÝ THUYẾT TAM NGUYÊN CỬU VẬN VÀ NGUYÊN LÝ DỰ BÁO CỔ

 

 Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp này ngay tại đây.

 Xem chi tiết

 LUẬN CÁT - HUNG, GIẢI MÃ Ý NGHĨA 64 QUẺ KINH DỊCH

 

 64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp tiên đoán tương lai gần theo nguyên tắc âm dương giao cảm.

 Xem chi tiết

 GIẢI MÃ Ý NGHĨA SỐ THEO QUAN NIỆM DÂN GIAN

 

 Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo quan niệm dân gian ngay tại đây.

 Xem chi tiết
Simphongthuy.vn
scroll icon