Sim phong thủy
SIM PHONG THỦY - HỢP MỆNH KÍCH TÀI - DANH LỢI ĐỀ HUỀ - CÁT TƯỜNG, NHƯ Ý

Nhập Thông Tin

để chọn sim hợp phong thủy

Tin tức phong thủy

Xem ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn 1988

Thứ 3, 14/9/2021 - 8:37
Những giá trị trong việc xem ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn năm 2021 được khẳng định qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên phương pháp để xem ngày tốt xấu tuổi mậu thìn lại chưa có thông tin. Cùng tham khảo những phân tích để khám phá hết những bí ẩn về phương pháp xem tuổi mậu thìn hợp ngày nào trong bài viết dưới đây.

I. Ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn năm 2021

Nhằm mục đích hỗ trợ người dùng sinh năm 1988 nhanh chóng, thuận tiện nhất trong việc chọn được ngày tốt với tuổi mậu thìn phù trợ cho công việc, chuyên gia tại simphongthuy.vn đã phân tích các tiêu chí, chọn lọc và đưa ra danh sách ngày tốt tuổi mậu thìn cho từng công việc trọng trong năm Tân Sửu. Mời quý bạn tham khảo và lựa chọn:

a. Tuổi mậu thìn hợp ngày nào trong quý I năm 2021

 

Tháng (Âm lịch)

Thứ

Ngày

Tốt cho việc

Xem ngày tốt xấu cho tuổi mậu thìn trong tháng 1

Chủ nhật

28/2/2021(Dương)

17/1/2021(ÂM)

Xuất hành, Mua xe, Động thổ, Nhập trạch

Thứ năm

 

11/3/2021(Dương)

28/1/2021(ÂM)

Mua xe, Động thổ, Xuất hành, Cưới hỏi, Mua nhà

Thứ sáu

12/3/2021(Dương)

29/1/2021(ÂM)

Mua nhà, Xuất hành, Cưới hỏi, Mua xe, Động thổ

Xem ngày tốt xấu theo tuổi mậu thìn trong tháng 2

Thứ bảy

13/3/2021(Dương)

1/2/2021(ÂM)

Động thổ, Nhập trạch, Cưới hỏi, Mua nhà

Thứ ba

 

16/3/2021(Dương)

4/2/2021(ÂM)

Khai trương, Cưới hỏi, Mua nhà, Động thổ, Nhập trạch

Thứ hai

22/3/2021(Dương)

10/2/2021(ÂM)

Mua xe, Nhập trạch Về nhà mới

Thứ ba

 

6/4/2021(Dương)

25/2/2021(ÂM)

Nhập trạch, Mua nhà, Mua xe,  Xuất hành, Cưới hỏi

Thứ sáu

9/4/2021(Dương)

28/2/2021(ÂM)

Cưới hỏi, Mua nhà, Mua xe, Xuất hành

Xem ngày tốt tuổi mậu thìn 1988 trong tháng 3

Thứ năm

15/4/2021(Dương)

4/3/2021(ÂM)

Khai trương

Thứ hai

 

19/4/2021(Dương)

8/3/2021(ÂM)

Xuất hành, Động thổ,  Cưới hỏi, Mua nhà, Đổ mái

Thứ ba

 

27/4/2021(Dương)

16/3/2021(ÂM)

Xuất hành, Cưới hỏi, Mua nhà, Khai trương, Mua xe

Thứ sáu

30/4/2021(Dương)

19/3/2021(ÂM)

Mua xe, Động thổ, Xuất hành, Mua nhà, Đổ mái

Chủ nhật

9/5/2021(Dương)

28/3/2021(ÂM)

Khai trương

 

b. Ngày tốt cho tuổi mậu thìn 1988 trong quý II năm 2021

 

Tháng (Âm lịch)

Thứ

Ngày

Tốt cho việc

Tháng 4

Thứ bảy

 

15/5/2021(Dương)

4/4/2021(ÂM)

Đổ mái, Cưới hỏi, Mua xe, Động thổ

Thứ bảy

22/5/2021(Dương)

11/4/2021(ÂM)

Khai trương

Chủ nhật

23/5/2021(Dương)

12/4/2021(ÂM)

Cưới hỏi, Mua nhà, Mua xe, Khai trương, Động thổ

Thứ năm

27/5/2021(Dương)

16/4/2021(ÂM)

Động thổ, Nhập trạch, Cưới hỏi, Mua xe

Thứ sáu

 

4/6/2021(Dương)

24/4/2021(ÂM)

Mua xe, Cưới hỏi, Động thổ, Nhập trạch

Thứ ba

8/6/2021(Dương)

28/4/2021(ÂM)

Mua nhà, Mua xe, Động thổ, Xuất hành, Cưới hỏi

Tháng 5

Thứ bảy

 

26/6/2021(Dương)

17/5/2021(ÂM)

Xuất hành, Cưới hỏi, Mua nhà, Khai trương, Mua xe

Thứ tư

30/6/2021(Dương)

21/5/2021(ÂM)

Khai trương

Tháng 6

Chủ nhật

 

11/7/2021(Dương)

2/6/2021(ÂM)

Mua nhà, Cưới hỏi, Mua xe, Nhập trạch, Đổ mái

Thứ ba

 

20/7/2021(Dương)

11/6/2021(ÂM)

Cưới hỏi, Mua nhà, Mua xe, Khai trương, Đổ mái, Về nhà mới

Thứ bảy

24/7/2021(Dương)

15/6/2021(ÂM)

Khai trương, Xuất hành, Cưới hỏi

Thứ tư

 

4/8/2021(Dương)

26/6/2021(ÂM)

Xuất hành, Cưới hỏi, Mua nhà, Khai trương, Động thổ

Thứ bảy

7/8/2021(Dương)

29/6/2021(ÂM)

Nhập trạch, Đổ mái, Xuất hành, Cưới hỏi

 

c. Xem ngày tốt xấu tuổi mậu thìn trong quý III năm 2021

 

Tháng (Âm lịch)

Thứ

Ngày

Tốt cho việc

ngày tốt cho tuổi mậu thìn năm 2021 trong tháng 7

Thứ sáu

 

13/8/2021(Dương)

6/7/2021(ÂM)

Mua xe, Động thổ, Nhập trạch, Khai trương, Xuất hành, Cưới hỏi

Chủ nhật

 

15/8/2021(Dương)

8/7/2021(ÂM)

Cưới hỏi, Mua nhà, Động thổ, Nhập trạch, Về nhà mới

Thứ năm

 

26/8/2021(Dương)

19/7/2021(ÂM)

Mua nhà, Khai trương, Mua xe, Nhập trạch

Thứ sáu

27/8/2021(Dương)

20/7/2021(ÂM)

Cưới hỏi, Mua nhà, Động thổ, Nhập trạch, Đổ mái

Thứ hai

6/9/2021(Dương)

30/7/2021(ÂM)

Nhập trạch, Xuất hành, Mua nhà, Mua xe, Động thổ

Ngày tốt tuổi mậu thìn trong tháng 8

Thứ ba

 

7/9/2021(Dương)

1/8/2021(ÂM)

Khai trương

Thứ sáu

10/9/2021(Dương)

4/8/2021(ÂM)

Mua xe, Động thổ, Đổ mái, Về nhà mới

Thứ ba

 

21/9/2021(Dương)

15/8/2021(ÂM)

Mua nhà, Khai trương, Cưới hỏi, Xuất hành, Đổ mái

Thứ năm

30/9/2021(Dương)

24/8/2021(ÂM)

Xuất hành, Mua xe, Khai trương, Động thổ, Nhập trạch

Thứ sáu

1/10/2021(Dương)

25/8/2021(ÂM)

Cưới hỏi, Mua nhà, Mua xe, Động thổ, Xuất hành

Xem ngày tốt hợp tuổi 1988 trong tháng 9

Thứ sáu

 

15/10/2021(Dương)

10/9/2021(ÂM)

Xuất hành, Nhập trạch, Động thổ, Đổ mái, Khai trương

Thứ bảy

 

16/10/2021(Dương)

11/9/2021(ÂM)

Xuất hành, Mua nhà, Khai trương, Mua xe, Cưới hỏi

Chủ nhật

24/10/2021(Dương)

19/9/2021(ÂM)

Khai trương

 
⭐️ Tra cứu phần mềm [TÌM SIM HỢP TUỔI] để tìm luận những dãy số mang năng lượng phong thủy tốt nhất

d. Xem ngày tốt xấu cho tuổi mậu thìn trong quý IV năm 2021

Tháng (Âm lịch)

Thứ

Ngày

Tốt cho việc

Tháng 10

Thứ sáu

 

19/11/2021(Dương)

15/10/2021(ÂM)

Mua nhà, Mua xe, Xuất hành, Đổ mái, Về nhà mới

Thứ ba

23/11/2021(Dương)

19/10/2021(ÂM)

Cưới hỏi, Mua nhà, Mua xe, Khai trương

Tháng 11

Chủ nhật

 

5/12/2021(Dương)

2/11/2021(ÂM)

Khai trương, Xuất hành, Mua xe, Động thổ, Nhập trạch

Chủ nhật

 

12/12/2021(Dương)

9/11/2021(ÂM)

Xuất hành, Cưới hỏi, Khai trương, Mua xe, Động thổ

Thứ ba

 

14/12/2021(Dương)

11/11/2021(ÂM)

Mua nhà, Khai trương, Mua xe, Động thổ, Cưới hỏi

Thứ tư

15/12/2021(Dương)

12/11/2021(ÂM)

Khai trương

Thứ năm

23/12/2021(Dương)

20/11/2021(ÂM)

Khai trương

Thứ hai

27/12/2021(Dương)

24/11/2021(ÂM)

Nhập trạch, Đổ mái, Khai trương, Về nhà mới, Động thổ, 

Thứ tư

29/12/2021(Dương)

26/11/2021(ÂM)

Khai trương

II. Xem ngày tốt xấu theo tuổi mậu thìn là ngày như thế nào?

>>>Thông tin chung về tuổi Mậu Thìn

Người sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn là người có trí tuệ thông minh. Người tuổi này có hiểu biết sâu sắc trong nhiều lĩnh vực. Cuộc sống nhìn chung không phẳng lặng mà nhiều sóng gió. Bởi vậy muốn đạt được thành công người tuổi Mậu Thìn phải luôn sẵn sàng chuẩn bị những gì cần thiết để đối mặt với những khó khăn. 

- Tuổi: 34 tuổi (tính đến năm 2021)

- Ngũ hành bản mệnh: Mộc (tức Đại Lâm Mộc)

- Sinh từ ngày 17/02/1988 đến ngày 05/02/1989 (Dương lịch)

>>>Phương pháp xem ngày tốt cho tuổi mậu thìn năm 2021

Năm 2021 người tuổi Mậu Thìn dự định cho bản thân những dự định công việc trọng đại. Trong đó có thể là động thổ, mua nhà, xuất hành, khai trương,... Một trong những khâu góp vào thành công của những công việc trọng đại là xem ngày tốt cho mậu thìn. Bởi đối với người tuổi này tiến hành công việc vào ngày tốt hợp với tuổi mậu thìn có thể tác động tích cực tới thành quả cuối cùng. 

Phương pháp xem ngày tốt tuổi mậu thìn 1988 phù trợ cho những dự định, kế hoạch công việc gồm các tiêu chí, đó là:

- Ngày hoàng đạo: Sẽ luôn có sự đan xen giữa ngày hoàng đạo và hắc đạo trong tháng, trong năm. Ngày đẹp hợp tuổi mậu thìn phải là ngày hoàng đạo, đây là ngày có sự kết hợp giữa nhị thập bát tú, âm dương, hay các trực,... Hội tụ nhiều cát tinh, làm việc gì trong ngày hoàng đạo sẽ được hỗ trợ, thúc đẩy phát triển. Bên cạnh đó, ngày tốt cho tuổi mậu thìn năm 2021 không được phạm vào bất kỳ ngày xấu như Tam nương, Nguyệt tận, Nguyệt kỵ,... không chỉ không thể mang đến những thuận lợi cho dự định công việc, ngày xấu có thể khiến công việc tiến triển theo chiều hướng xấu đi.

- Ngày hợp với tuổi mậu thìn 1988 có ngũ hành tương sinh với bản mệnh của tuổi: Người Mậu Thìn mệnh Mộc, ngày hợp với tuổi này phải có ngũ hành thuộc Thủy, vì Thủy sinh Mộc. Ngày tương sinh ngũ hành bản mệnh có tác dụng trợ mệnh đem lại vận may cho người tuổi này. 

- Ngày tam hợp của tuổi mậu thìn tốt cho công việc: Mỗi người tuổi 1988 trong năm Tân Sửu sẽ có những dự định khác nhau. Muốn nhận được sự tương trợ cho công việc, người tuổi này nên chọn thêm yếu tố ngày chứa sao tốt cho công việc dự định. Ví dụ: với mục đích công việc khai trương, người tuổi Đinh Mão cân nhắc chọn ngày có sao tốt như: Lục Hợp, Địa Tài, Lộc Khố, đồng thời tránh những sao xấu như Nguyệt Hư, Đại Hao hay Tiểu Hao,...

Năm 2021 là năm thuận lợi cho những kế hoạch công việc của người tuổi Mậu Thìn. Việc chọn được ngày tốt cho tuổi mậu thìn năm 2021 là một trong những bước có thể thúc đẩy thêm thành quả tốt lành của công việc tới sớm hơn cho chủ mệnh. Chúc quý bạn Mậu Thìn thành công, đắc tài, đắc lộc và vạn việc như ý!

 

Nếu quý bạn muốn kích công danh, sự nghiệp, tài vận, gia đạo, tình duyên hay giải hạn, bạn có thể chọn sim phong thủy trong kho sim phong thủy hợp từng công việc sau đây:

Chọn sim phong thủy hợp tuổi theo ngày tháng năm sinh

Phong thủy Tạp luận

Đánh giá: đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao
Mô tả: Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm…
Đánh giá: đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao
Mô tả: Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo…
Đánh giá: đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao
Mô tả: 64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp…
Đánh giá: đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao đánh giá sao
Mô tả: Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp…

Danh sách sim hợp tuổi