Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Quẻ chủ Quẻ hỗ Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
1 093.1238.789 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
2 090.239.1789 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
3 00868947359 Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Thổ 1,280,000 Đặt sim
4 0868.995.419 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 1,280,000 Đặt sim
5 0946.38.1999 Thủy Lôi Truân (屯 chún) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Thổ 18,900,000 Đặt sim
6 0918.59.9889 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 16,800,000 Đặt sim
7 0961798789 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Thổ 16,000,000 Đặt sim
8 0931.79.39.89 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Thổ 14,800,000 Đặt sim
9 0962178989 Trạch Thiên Quải (夬 guài) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 14,800,000 Đặt sim
10 00888869779 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 14,500,000 Đặt sim
11 0918.16.9998 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
12 00868.378.379 Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
13 00888689779 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
14 0913.869.689 Phong Thủy Hoán (渙 huàn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
15 0969868996 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
16 0911.698.789 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
17 0911.63.6879 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
18 0919.39.86.96 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
19 0931.77.7989 Lôi Địa Dự (豫 yù) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
20 0981.86.3339 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
21 0946.79.9898 Trạch Hỏa Cách (革 gé) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
22 09.365.12789 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
23 0911.89.6879 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
24 0936.02.6879 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
25 09.38.62.6879 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
26 0981.668.399 Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
27 0961.85.6879 Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
28 0916.83.9996 Địa Lôi Phục (復 fù) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
29 0911.645.789 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
30 0904.51.6879 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
31 00868.33.6879 Thủy Lôi Truân (屯 chún) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
32 0961.793.789 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
33 0962.638.789 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
34 096.104.6879 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
35 0946799889 Trạch Hỏa Cách (革 gé) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
36 0898696879 Thuần Cấn (艮 gèn) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 10,800,000 Đặt sim
37 0969.88.6879 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 10,500,000 Đặt sim
38 0868139779 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 9,800,000 Đặt sim
39 0916.8778.39 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 9,800,000 Đặt sim
40 0935.688.669 Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Thổ 9,800,000 Đặt sim
41 0901239789 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Sim hợp mệnh Thổ 9,600,000 Đặt sim
42 096.131.6879 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thổ 8,980,000 Đặt sim
43 0868379179 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 8,900,000 Đặt sim
44 0911.89.68.99 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Thổ 8,900,000 Đặt sim
45 0972.839.389 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 8,900,000 Đặt sim
46 0946998699 Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Thổ 8,800,000 Đặt sim
47 0981506879 Sơn Thủy Mông (蒙 méng) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 8,800,000 Đặt sim
48 0971.83.6879 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 8,800,000 Đặt sim
49 091.663.3839 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 8,800,000 Đặt sim
50 09.1986.6379 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thổ 8,800,000 Đặt sim

© SimPhongThuy.Vn - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

 

Để chọn cho mình một sim phong thủy hợp mệnh Thổ không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng. Ngoài những yêu cầu nhất thiết phải có như con số hợp mệnh Thổ, số đẹp,.. mà còn cần các yếu tố phong thủy khác như ý nghĩa số điện thoại, cách chọn sim số hợp tuổi,phong thủy số,... 

Sim phong thủy hợp mệnh Thổ là một trong những sim phong thủy số đẹp được nhiều người tìm kiếm trong năm 2016. Ngoài việc sở hữu một sim số đẹp dễ nhớ thì chọn một sim phong thủy hợp mệnh, hợp năm sinh chủ sở hữu là một việc cực kỳ quan trọng. Nhằm hỗ trợ quý khách hàng trong việc tìm kiếm và lựa chọn những sim số phong thủy đẹp, chất lượng lại đảm bảo về giá cả. Trung tâm http://simphongthuy.vn/ xin được đưa ra các thông tin về sim phong thủy hợp mệnh Thổ cho cả mệnh nam và mệnh nữ trong bài viết dưới đây.


Có nhiều cách để chọn lựa một sim phong thủy, sim hợp mệnh Thổ đẹp. Một trong những cách đó là sử dụng công cụ tra cứu sim phong thủy để kiểm tra. Nếu quý khách hàng đã lựa chọn được cho mình những số sim phong thủy đẹp, có nghĩa nhưng lại phân vân chưa biết được số sim đó có hợp mệnh của mình hay không thì công cụ Xem bói số điện thoại sẽ giúp quý khách hàng đưa ra các quyết định sáng suốt nhất. Ngoài việc cung cấp thông tin về sim phong thủy thì Công cụ xem bói số điện thoại sẽ đưa ra các phân tích dựa trên kiến thức phong thủy xem số điện thoại đó có hợp mệnh Thổ hay không. Hoặc nếu quý khách hàng muốn xem một cách chi tiết từng phương pháp xem mệnh cho sim theo tuổi, năm sinh thì có thể tham khảo tại các bài viết sau đây:

Sim hợp tuổi 1976
Sim hợp tuổi 1977
Sim hợp tuổi 1989
Sim hợp tuổi 1990
Sim hợp tuổi 1998

Với mục tiêu đem tới những dịch vụ tốt nhất và những sản phẩm chất lượng tới tay khách hàng. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Phong Thủy cùng đội ngũ chuyên viên, nhân viên phong thủy đang ngày một nỗ lực hơn trong công việc. Mong rằng với những nỗ lực của trung tâm sẽ đem lại sự hài lòng tuyệt đối với những sản phẩm phong thủy, sim năm sinh, sim hợp mệnh và đặc biệt là sim phong thủy hợp mệnh Thổ đến với quý khách hàng.

Chúc quý khách hàng sẽ chọn được những số sim phong thủy đẹp, chất lượng như ý muốn.

Tin tức phong thuỷ