Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Quẻ chủ Quẻ hỗ Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
1 0932222288 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 68,000,000 Đặt sim
2 098.138.7.888 Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Sim hợp mệnh Thổ 50,000,000 Đặt sim
3 0981386888 Phong Thủy Hoán (渙 huàn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 48,000,000 Đặt sim
4 0911382888 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 38,000,000 Đặt sim
5 0911248248 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 25,800,000 Đặt sim
6 0981.547.888 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 22,800,000 Đặt sim
7 0918.83.7878 Trạch Thiên Quải (夬 guài) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 18,800,000 Đặt sim
8 0961.83.8338 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Thổ 18,800,000 Đặt sim
9 0985869986 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 16,800,000 Đặt sim
10 0965793838 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thổ 16,800,000 Đặt sim
11 0981.38.98.98 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 16,500,000 Đặt sim
12 0945838878 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Thổ 15,800,000 Đặt sim
13 0941878788 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 15,800,000 Đặt sim
14 0938.986.968 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Thổ 15,680,000 Đặt sim
15 0911478668 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 14,800,000 Đặt sim
16 0916.87.83.88 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 14,800,000 Đặt sim
17 0911.86.8998 Hỏa Địa Tấn (晉 jìn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Sim hợp mệnh Thổ 14,800,000 Đặt sim
18 0888869779 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 14,500,000 Đặt sim
19 0971.86.1368 Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Sim hợp mệnh Thổ 14,500,000 Đặt sim
20 0931278668 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
21 097.385.1368 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
22 0888689779 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
23 01297889889 Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Thổ 13,800,000 Đặt sim
24 0913.82.83.88 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Thổ 13,500,000 Đặt sim
25 0981.82.6879 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 13,500,000 Đặt sim
26 0945851368 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
27 0917.69.8338 Thuần Cấn (艮 gèn) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
28 0918838986 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
29 098.165.7788 Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
30 0916.78.88.78 Thuần Cấn (艮 gèn) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
31 0961.538.538 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
32 091.789.3858 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
33 0868383869 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
34 0914188838 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
35 0974831368 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
36 0981.579.568 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
37 0911888798 Hỏa Địa Tấn (晉 jìn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
38 0938.46.1368 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
39 096.191.3388 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
40 0911586587 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
41 0987179368 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
42 0941687968 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
43 0915779868 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
44 0968058338 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
45 0963868398 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Thổ 12,800,000 Đặt sim
46 0967339688 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Thổ 12,600,000 Đặt sim
47 0915.68.1388 Phong Lôi Ích (益 yì) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
48 0911.58.8386 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
49 091.683.6878 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim
50 0941.86.1368 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Thổ 12,500,000 Đặt sim

© SimPhongThuy.Vn - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHONG THỦY VIỆT NAM

 

Để chọn cho mình một sim phong thủy hợp mệnh Thổ không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng. Ngoài những yêu cầu nhất thiết phải có như con số hợp mệnh Thổ, số đẹp,.. mà còn cần các yếu tố phong thủy khác như ý nghĩa số điện thoại, cách chọn sim số hợp tuổi,phong thủy số,... 

Sim phong thủy hợp mệnh Thổ là một trong những sim phong thủy số đẹp được nhiều người tìm kiếm trong năm 2016. Ngoài việc sở hữu một sim số đẹp dễ nhớ thì chọn một sim phong thủy hợp mệnh, hợp năm sinh chủ sở hữu là một việc cực kỳ quan trọng. Nhằm hỗ trợ quý khách hàng trong việc tìm kiếm và lựa chọn những sim số phong thủy đẹp, chất lượng lại đảm bảo về giá cả. Trung tâm http://simphongthuy.vn/ xin được đưa ra các thông tin về sim phong thủy hợp mệnh Thổ cho cả mệnh nam và mệnh nữ trong bài viết dưới đây.


Có nhiều cách để chọn lựa một sim phong thủy, sim hợp mệnh Thổ đẹp. Một trong những cách đó là sử dụng công cụ tra cứu sim phong thủy để kiểm tra. Nếu quý khách hàng đã lựa chọn được cho mình những số sim phong thủy đẹp, có nghĩa nhưng lại phân vân chưa biết được số sim đó có hợp mệnh của mình hay không thì công cụ Xem bói số điện thoại sẽ giúp quý khách hàng đưa ra các quyết định sáng suốt nhất. Ngoài việc cung cấp thông tin về sim phong thủy thì Công cụ xem bói số điện thoại sẽ đưa ra các phân tích dựa trên kiến thức phong thủy xem số điện thoại đó có hợp mệnh Thổ hay không. Hoặc nếu quý khách hàng muốn xem một cách chi tiết từng phương pháp xem mệnh cho sim theo tuổi, năm sinh thì có thể tham khảo tại các bài viết sau đây:

Sim hợp tuổi 1976
Sim hợp tuổi 1977
Sim hợp tuổi 1989
Sim hợp tuổi 1990
Sim hợp tuổi 1998

Với mục tiêu đem tới những dịch vụ tốt nhất và những sản phẩm chất lượng tới tay khách hàng. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Phong Thủy cùng đội ngũ chuyên viên, nhân viên phong thủy đang ngày một nỗ lực hơn trong công việc. Mong rằng với những nỗ lực của trung tâm sẽ đem lại sự hài lòng tuyệt đối với những sản phẩm phong thủy, sim năm sinh, sim hợp mệnh và đặc biệt là sim phong thủy hợp mệnh Thổ đến với quý khách hàng.

Chúc quý khách hàng sẽ chọn được những số sim phong thủy đẹp, chất lượng như ý muốn.

Tin tức phong thuỷ