Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Quẻ chủ Quẻ hỗ Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
1 093.111.3688 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Mộc 7,300,000 Đặt sim
2 0911.86.16.68 Thuần Ly (離 lí) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Mộc 16,800,000 Đặt sim
3 0919.19.6168 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 15,800,000 Đặt sim
4 0911.90.9669 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 12,800,000 Đặt sim
5 0931.911.668 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Mộc 12,800,000 Đặt sim
6 0912.60.1568 Trạch Lôi Tùy (隨 suí) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Sim hợp mệnh Mộc 12,800,000 Đặt sim
7 0916.97.8181 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Mộc 10,800,000 Đặt sim
8 0931.90.1368 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Mộc 9,860,000 Đặt sim
9 0919.10.6879 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 9,800,000 Đặt sim
10 0911.365.186 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Mộc 9,680,000 Đặt sim
11 096.111.6879 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Mộc 9,600,000 Đặt sim
12 09.1118.1189 Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Mộc 8,800,000 Đặt sim
13 0931.36.8910 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Mộc 8,800,000 Đặt sim
14 091.113.68.38 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Sim hợp mệnh Mộc 8,800,000 Đặt sim
15 0918.02.03.05 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Mộc 8,800,000 Đặt sim
16 09.1168.1886 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Mộc 8,800,000 Đặt sim
17 09.1178.1138 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Mộc 8,800,000 Đặt sim
18 0971.10.6879 Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Mộc 8,800,000 Đặt sim
19 0961151368 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Mộc 8,600,000 Đặt sim
20 0911.06.8386 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Mộc 7,800,000 Đặt sim
21 0911.156.186 Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 7,500,000 Đặt sim
22 09.1989.1138 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 6,900,000 Đặt sim
23 0911.700.778 Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Mộc 6,900,000 Đặt sim
24 0961.168.138 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Mộc 6,900,000 Đặt sim
25 0901.611.686 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Mộc 6,900,000 Đặt sim
26 0911.551.668 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Mộc 6,900,000 Đặt sim
27 0961630168 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Mộc 6,900,000 Đặt sim
28 09.1178.1183 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Mộc 6,900,000 Đặt sim
29 0916.521.178 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
30 0919078086 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
31 0916135168 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
32 0911881866 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
33 0916.81.11.83 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
34 09.1129.1186 Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
35 0911.380.386 Thủy Thiên Nhu (需 xū) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
36 0915.11.3938 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
37 0911.186.778 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
38 0914050588 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
39 09.8118.7078 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 6,800,000 Đặt sim
40 096.110.3668 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Mộc 6,600,000 Đặt sim
41 0918.19.1389 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 5,980,000 Đặt sim
42 0911.311.338 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Mộc 5,980,000 Đặt sim
43 0911.048.078 Thuần Ly (離 lí) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Mộc 5,900,000 Đặt sim
44 0911.128.638 Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Mộc 5,900,000 Đặt sim
45 0911.20.7686 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Sim hợp mệnh Mộc 5,800,000 Đặt sim
46 0911.00.1386 Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Mộc 5,800,000 Đặt sim
47 0911.000.386 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Mộc 5,800,000 Đặt sim
48 0911.89.8008 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Mộc 5,800,000 Đặt sim
49 0931.361.168 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Mộc 5,800,000 Đặt sim
50 0911.05.2886 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Mộc 5,800,000 Đặt sim

Một số điện thoại đẹp sẽ không còn ý nghĩa nếu như nó không hợp tuổi người sử dụng. Vậy làm sao để có thể lựa chọn chính xác một sim phong thủy hợp mệnh Mộc đáp ứng đủ yêu cầu về giá cả và chất lượng? Sau đây, Trung Tâm Sim phong thủy Việt Nam xin đưa ra một số lời khuyên giúp quý khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho mình những sim phong thủy hợp mệnh Mộc hợp tuổi số đẹp giá cả phải chăng.
 
Khi chọn mua hoặc Xem Số sim hợp tuổi cần chú ý nên chọn các số điện thoại chứa các số tương sinh, hạn chế các số tương khắc. Vì khi chọn đúng một sim phong thủy hợp tuổi cũng như đang mang một bùa hộ mệnh, sim phong thủy sẽ giúp bạn may mắn thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống..
 
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết chi tiết về cách chọn sim phong thủy hợp năm sinh dưới đây. Việc chọn sim phong thủy theo năm sinh thuộc mệnh Mộc sẽ hỗ trợ bạn chọn cho mình những sim phong thủy hợp mệnh đúng đắn và hiệu quả nhất.
Hướng dẫn chọn sim năm sinh thuộc ngũ hành Mộc:

Sim hợp tuổi 1972
Sim hợp tuổi 1973
Sim hợp tuổi 1980
Sim hợp tuổi 1981
Sim hợp tuổi 1988
Sim hợp tuổi 1989

….
Với những sản phẩm sim phong thủy, sim hợp mệnh, sim năm sinh, sim hợp tuổi,... thành công trên thị trường sim số. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Phong Thủy cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm phong thủy chất lượng giá thành phải chăng phù hợp người tiêu dùng. 
Mong rằng khi đến với Trung tâm, Quý khách hàng sẽ có những lựa chọn sản phẩm sim phong thủy chính xác và đúng đắn nhất cách chọn cho mình những sim phong thủy , sim phong thủy hợp mệnh mộc , sim hợp mệnh mộc đẹp, chất lượng, xem số điện thoại hợp phong thủy hợp tuổi, các thông tin hướng dẫn cách tra phong thủy cho sim số, coi sim số đẹp phong thủy cũng như hiểu thêm về các tin tức phong thủy liên quan.
Xin cảm ơn Quý khách hàng đã ghé qua website!

Mọi thắc mắc, xin liên hệ đến đường dây nóng của Trung tâm để được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Đường dây nóng : 04.357.45678 - 0969.883.889
Địa chỉ : Số 147 - Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

 

Tin tức phong thuỷ