Xem ngày tốt nhận chức tháng 7 năm 2019


Xem ngày tốt nhận chức tháng 7 năm 2019

Ngày tốt nhận chức trong tháng 7 năm 2019

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 5

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Cát tinh: , ngũ phúc, phúc sinh, thiên đức
Hướng xuất hành: đông bắc
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 5

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h)

Cát tinh: , thiên tài, giải thần
Hướng xuất hành: tây bắc
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ năm, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h)

Cát tinh: , thiên tài, ngũ phúc, hoạt diệu, mẫu thương
Hướng xuất hành: nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h)

Cát tinh: thiên quý, minh tinh, cát khánh, lục hợp
Hướng xuất hành: tây nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h)

Cát tinh: , thiên quan, u vi tinh, tuế hợp, ích hậu
Hướng xuất hành: đông nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h)

Cát tinh: nguyệt không, thiên giải, yếu yên, thanh long
Hướng xuất hành: tây bắc , tây nam , đông bắc
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ bảy, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Cát tinh: nguyệt ân, nguyệt tài, mẫn đức tinh, tam hợp, minh đường
Hướng xuất hành: tây nam , tây nam , đông bắc
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h)

Cát tinh: , giải thần
Hướng xuất hành: nam , tây , đông bắc
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h)), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Cát tinh:
Hướng xuất hành: đông nam , tây bắc , đông bắc
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h)

Cát tinh: nguyệt không, thiên quan, u vi tinh, tuế hợp, ích hậu
Hướng xuất hành: tây bắc , tây nam , đông nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h)

Cát tinh: nguyệt ân, thiên phú, lộc khố, tục thế, dân thời nhật đức
Hướng xuất hành: tây nam , tây nam , đông nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h)

Cát tinh: nguyệt đức, giải thần, thiên đức
Hướng xuất hành: đông bắc , đông nam , đông nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h)

Cát tinh: thiên quý, thiên tài, ngũ phúc, hoạt diệu, mẫu thương
Hướng xuất hành: tây nam , đông , nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ hai, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h)

Cát tinh: thiên quý, thiên hỷ, địa tài, kính tâm, tam hợp, mẫu thương, hoàng ân, kim đường
Hướng xuất hành: nam , đông , nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h)

Cát tinh: , thiên mã, phổ hộ, đại hồng sa
Hướng xuất hành: đông nam , bắc , nam
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Cát tinh: nguyệt đức hợp, sinh khí, thiên thành, phúc sinh, dịch mã, phúc hậu, đại hồng sa, ngọc đường, thiên đức hợp
Hướng xuất hành: đông bắc , nam , nam
Xem chi tiết

Ngày không tốt nhận chức trong tháng 7 năm 2019

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h)), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Hung tinh: tiểu hồng sa, nguyệt phá, lục bất thành, chu tước, nguyệt hình
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h)

Hung tinh: thiên ngục, cô thần, lỗ ban sát
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ bảy, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h)

Hung tinh: thiên cương, địa phá, hoang vu, bạch hổ, ngũ hư, tứ thời cô quả
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Chủ nhật, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Hung tinh: thiên tặc, nguyệt yếm đại họa
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Tỵ(9h-11h)), Thân(15h-17h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Hung tinh: Dương thác, thổ phù, thần cách, huyền vũ, phủ đầu dát, tam tang, không phòng
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ năm, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h)

Hung tinh: trùng tang, thổ ôn, hỏa tai, phi ma sát (tai sát), câu trần, quả tú
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ ba, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h)

Hung tinh: tội chỉ, thổ cầm, ly sàng
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ tư, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí(23h-1h), Dần(3h-5h), Mão(5h-7h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Dậu(17h-19h)

Hung tinh: thiên ngục, cô thần, lỗ ban sát
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ năm, ngày , tháng , năm

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Dần(3h-5h), Thìn(7h-9h), Tỵ(9h-11h)), Thân(15h-17h), Dậu(17h-19h), Hợi(21h-23h)

Hung tinh: thiên cương, địa phá, hoang vu, bạch hổ, ngũ hư, tứ thời cô quả
Xem chi tiết

Lịch dương

Tháng 7

Lịch âm

Tháng 6

Thứ sáu, ngày , tháng , năm

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu(1h-3h), Thìn(7h-9h), Ngọ(11h-13h), Mùi(13h-15h), Tuất(19h-21h), Hợi(21h-23h)

Hung tinh: Âm thác, thiên tặc, nguyệt yếm đại họa
Xem chi tiết

Xem ngày tốt nhận chức tháng 7 năm 2019

 LUẬN NGŨ HÀNH BẢN MỆNH THÂN CHỦ VÀ DÃY SỐ

 

 Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm giúp quý bạn dễ dàng chọn lựa dãy số hợp mệnh.

 Xem chi tiết

 LÝ THUYẾT TAM NGUYÊN CỬU VẬN VÀ NGUYÊN LÝ DỰ BÁO CỔ

 

 Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp này ngay tại đây.

 Xem chi tiết

 LUẬN CÁT - HUNG, GIẢI MÃ Ý NGHĨA 64 QUẺ KINH DỊCH

 

 64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp tiên đoán tương lai gần theo nguyên tắc âm dương giao cảm.

 Xem chi tiết

 GIẢI MÃ Ý NGHĨA SỐ THEO QUAN NIỆM DÂN GIAN

 

 Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo quan niệm dân gian ngay tại đây.

 Xem chi tiết
Simphongthuy.vn
scroll icon