Skip to content

TIN TỨC PHONG THUỶ

Quẻ Trạch Thiên Quải: Giải quẻ số 43 chủ về tình huống nứt vỡ

11:37 24/06/2024 - Tác giả: Thúy Hằng

Trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch thì quẻ Trạch Thiên Quải đứng thứ 43, viết theo tiếng trung là 澤  天 夬. Quẻ này có ý nghĩa là lúng túng, quyết định. Để hiểu sâu hơn về vận số hung cát mà quẻ Trạch Thiên Quải mang lại trong cuộc sống thì mời quý bạn đọc theo dõi ngay sau đây. 

Xem thêm ý nghĩa quẻ tiếp theo trong hệ thống Kinh Dịch: Quẻ số 44 Thiên Phong Cấu

1. Khái niệm quẻ Trạch Thiên Quải 

Quẻ Trạch Thiên Quải hay quẻ Quải thuộc loại quẻ Hung trong Kinh Dịch. Quải có nghĩa là sự lệch hướng hoặc cũng có thể hiểu là sự vụng về. Tượng quẻ có quái trên là Đoài, quái dưới là Càn. Nước đầm chằm lên tận cùng trời cao, ắt dẫn tới nứt vỡ. Thời kỳ Trạch Thiên Quải quần hảo xúm lại trừ diệt gian thần, tiểu nhân suy tan, quyết liệt tiêu diệt mới tới được thắng lợi.
 

Trạch Thiên Quải

 

Xem chi tiết ý nghĩa từng quái của quẻ Trạch Thiên Quải:
- Ý nghĩa quái Đoài (quẻ Thuần Đoài)
- Ý nghĩa quái Càn (quẻ Thuần Càn)

2. Giải nghĩa tượng quẻ Trạch Thiên Quải

trạch thiên quải


- Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天)

- Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤)


Giải nghĩa: Quyết dã. Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định. 

Ích chi cực tắc quyết chi tượng tức là lợi mãi sẽ dẫn đến cùng cực, ắt phải quyết liệt rồi mới thôi, lý không ích mãi mà chẳng thôi, thôi tức là quyết. Do đó quẻ Quải nối tiếp ngay sau quẻ Ích.

Tượng quẻ Trạch Thiên Quải có trên Đoài dưới Càn, tức là nước tụ mà ở chốn cao thì dẫn đến chuyện vỡ lở, tràn đầy. Một hào âm (vạch đứt) đứng trên 5 hào dương (vạch liền). Khí âm vì thế mà không giao hòa được với khí dương và đang chờ bị lực dương đẩy ra và thay thế. Dương quá mạnh đến nỗi gây nên tàn phá đổ vỡ.

Thoán từ

夬. 揚 于 王 庭 . 孚 號 . 有 厲 . 告 自 邑 . 不 利  即 戎 . 利 有 攸 往 .

Quải. Dương vu vương đình. Phu hiệu. Hữu lệ. Cáo tự ấp. Bất lợi tức nhung. Lợi hữu du vãng.

Dịch Thoán

Quải là trung thần muốn diệt trừ gian thần. Mà muốn diệt trừ gian thần thì phải lôi kẻ đó đó ra trước triều đình hỏi tội (dương vu vương đình). Để làm được chuyện đó thì phải vận động, hô hào quân thần cùng nổi lên, đồng lòng, hợp lực chống đối (phu hiệu). Đồng thời bắt chuyện gian thì cũng phải đề phòng, lo lắng vì gian thần có thể phản công lại bất kỳ lúc nào (hữu lệ). Bắt gian thì lòng mình phải ngay thẳng, chính trực thì kẻ gian mới không bắt lỗi ngược lại mình (cáo tự ấp). Và cũng không nên dùng đến quân lực, binh đao (bất lợi tức nhung). Tiến hành bắt được gian thần như vậy thì trung thần mới được hanh thông, mọi chuyện tiến tới tốt đẹp (lợi hữu du vãng).

Đại Tượng truyện

澤 上 于 天 . 夬. 君 子 以 施 祿 及 下 . 居 德 則 忌 . 

Trạch thượng ư thiên. Quải. Quân tử dĩ thi lộc cập hạ. Cư đức tắc kỵ.

Dịch Tượng

Giải quẻ số 43 có tượng là “Trạch thương ư thiên” nghĩa là hồ nước lưng trời. Nước hồ mà dâng cao như vậy thì sẽ đổ xuống trần gian. Người quân tử luôn bắt chước điều đó mà đổ ân trạch xuống nhân dân, như vậy mới giữ vững ngôi vị (quân tử dĩ thi lộc cập hạ). Đồng thời thì người quân tử cũng phải đặt vấn đề tu nhân, trau dồi đức độ không ngừng nghỉ thì dân mới nể mới phục (cư đức tắc kỵ).

3. Phân tích ý nghĩa từng hào của quẻ Trạch Thiên Quải

Trạch Thiên Quải

4. Quẻ Trạch Thiên Quải có ý nghĩa gì trong công việc?

Quẻ Trạch Thiên Quải chủ về thời kỳ Dương thịnh Âm suy báo điềm trung bình. Tình thế cần hết sức cẩn trọng trong mọi hành động mới tránh được những sai lầm. Thời này công danh sự nghiệp khó thành, tài vận kinh doanh không có, thi cử khó đạt được kết quả như ý. Song, quẻ số 43 chiêm báo tình duyên không xứng đôi, khó đi đến chuyện hôn nhân đại sự. Nếu có thì cuộc sống cũng không được tốt mà đi đến sự chia lìa không mong muốn. Gia đạo gặp nhiều vấn đề mâu thuẫn, khó vượt qua. 

Lập quẻ dịch được quẻ số 43 khó tránh được tổn hại nhưng vẫn có thể vươn tới thế thắng. Nếu giữ mọi việc an ổn, kiêm quyết chống lại những điều xấu bằng lối ứng xử cương cường và khoan dung đến thời cơ mới.

5. Sim chứa quẻ Trạch Thiên Quải tốt hay xấu?

Sim phong thủy kinh dịch có chứa quẻ số 43 được đánh giá xấu, không mang tới năng lượng tích cực cho chủ nhân. Bởi tượng quẻ Quải như giọt nước tràn ly, gây ra sự đổ vỡ, mất đi sự cân bằng. Các mối quan hệ xã hội hay gia đình của chủ sim quẻ Trạch Thiên Quải xảy ra nhiều quan điểm bất đồng, kết quả thu về không mong muốn. Vì vậy, nếu bạn đang sở hữu sim quẻ này thì cần phải đặc biệt chú ý mọi vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời phải giữ được ý chí vững vàng, hành động ngay thẳng, ứng xử khéo léo đúng lúc thì mới có thể vượt qua thời kỳ khó khăn. 

Số điện thoại bạn đang sở hữu chứa loại quẻ Hung hay quẻ Cát? Tra cứu ngay phần mềm [XEM PHONG THỦY SIM] của simphongthuy.vn để hiểu rõ hơn.

Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp quý bạn đọc nắm được ý nghĩa của quẻ Trạch Thiên Quải. Từ đó ứng dụng quẻ 43 này vào đời sống sao cho phù hợp, tránh được những điềm hung.

THAM KHẢO DANH SÁCH 64 QUẺ KINH DỊCH

Quẻ Số Tên Quẻ Quẻ Số Tên Quẻ
1 Thuần Càn 33 Thiên Sơn Độn
2 Thuần Khôn 34 Lôi Thiên Đại Tráng
3 Thủy Lôi Truân 35 Hỏa Địa Tấn
4 Sơn Thủy Mông 36 Địa Hỏa Minh Di
5 Thủy Thiên Nhu 37 Phong Hỏa Gia Nhân
6 Thiên Thủy Tụng 38 Hỏa Trạch Khuê
7 Địa Thủy Sư 39 Thủy Sơn Kiển
8 Thủy Địa Tỷ 40 Lôi Thủy Giải
9 Phong Thiên Tiểu Súc 41 Sơn Trạch Tổn
10 Thiên Trạch Lý 42 Phong Lôi Ích
11 Địa Thiên Thái 43 Trạch Thiên Quải
12 Thiên Địa Bĩ 44 Thiên Phong Cấu
13 Thiên Hỏa Đồng Nhân 45 Trạch Địa Tụy
14 Hỏa Thiên Đại Hữu 46 Địa Phong Thăng
15 Địa Sơn Khiêm 47 Trạch Thủy Khốn
16 Lôi Địa Dự 48 Thủy Phong Tỉnh
17 Trạch Lôi Tùy 49 Trạch Hỏa Cách
18 Sơn Phong Cổ 50 Hỏa Phong Đỉnh
19 Địa Trạch Lâm 51 Thuần Chấn
20 Phong Địa Quan 52 Thuần Cấn
21 Hỏa Lôi Phệ Hạp 53 Phong Sơn Tiệm
22 Sơn Hỏa Bí 54 Lôi Trạch Quy Muội
23 Sơn Địa Bác 55 Lôi Hỏa Phong
24 Địa Lôi Phục 56 Hỏa Sơn Lữ
25 Thiên Lôi Vô Vọng 57 Thuần Tốn
26 Sơn Thiên Đại Súc 58 Thuần Đoài
27 Sơn Lôi Di 59 Phong Thủy Hoán
28 Trạch Phong Đại Quá 60 Thủy Trạch Tiết
29 Thuần Khảm 61 Phong Trạch Trung Phu
30 Thuần Ly 62 Lôi Sơn Tiểu Quá
31 Trạch Sơn Hàm 63 Thủy Hỏa Ký Tế
32 Lôi Phong Hằng 64 Hỏa Thủy Vị Tế
 
Thúy Hằng

Tác giả: Thúy Hằng

Lần đầu tiên Thúy Hằng tiếp xúc với phong thủy khi còn là sinh viên, khi đó cô bị thu hút bởi những kiến thức huyền bí và uyên thâm về bộ môn này. Sau đó, cô dành nhiều năm để nghiên cứu và tìm hiểu phong thủy từ các sách vở, tài liệu và tham gia các khóa học chuyên sâu. Với sự nỗ lực và ham học hỏi, Thúy Hằng đã trở thành một người có kinh nghiệm phong thủy uy tín. Cô có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực phong thủy khác nhau như: phong thủy nhà ở, phong thủy văn phòng, phong thủy tâm linh...

Nếu quý bạn muốn kích công danh, sự nghiệp, tài vận, gia đạo, tình duyên hay giải hạn, bạn có thể chọn sim phong thủy trong kho sim phong thủy hợp từng công việc sau đây:

Phong thủy Tạp luận

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp này ngay tại đây.

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm giúp quý bạn dễ dàng chọn lựa dãy số hợp mệnh.

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp tiên đoán tương lai gần theo nguyên tắc âm dương giao cảm. 

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo quan niệm dân gian ngay tại đây.

DANH SÁCH SIM HỢP TUỔI

Hotline Sim phong thủy
Zalo Sim phong thủy
Messenger Sim phong thủy
Close