Skip to content

TIN TỨC PHONG THUỶ

Quẻ Thuần Ly (離 lí) chiêm đoán Phát Phúc Sinh Tài may mắn

11:37 24/06/2024 - Tác giả: Thúy Hằng

Mỗi quẻ Kinh Dịch đều mang một ý nghĩa khác nhau trên các khía cạnh cuộc sống. Trong đó thì quẻ Thuần Ly biểu thị điềm “phát phúc sinh tài”, tức mọi việc hanh thông, gặp hung hóa cát. Để tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa và cách dùng quẻ Thuần Ly như thế nào thì mời quý bạn đọc cùng chuyên gia phong thủy phân tích tại đây.

>>>Xem thêm ý nghĩa quẻ kế tiếp trong kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

1. Tổng quan về quẻ Thuần Ly

Quẻ Thuần Ly còn gọi là quẻ Ly (離), là quẻ thứ 30 trong Kinh Dịch, được xếp vào nhóm quẻ Cát hanh (quẻ tốt). Đây là quẻ có quái trên và quái dưới là Ly, tượng là Hỏa, mang hai ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa đầu tiên của quẻ Ly là chính đạo nên sẽ được hanh, nền tảng nương tựa lẫn nhau vượt qua nguy hiểm. Bên cạnh đó quẻ này còn có ý nghĩa là sáng suốt, quang minh, đức tính cương quyết giữ vững chính đạo ngay cả trong thử thách.
 

Thuần Ly

2. Phân tích hình thái quẻ số 30 Thuần Ly

 

Thuần Ly

- Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

- Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).


Giải nghĩa: Lệ dã. Sáng chói. Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài. Môn hộ bất ninh chi tượng: tượng nhà cửa không yên.

Bị hãm vào chỗ hiểm nạn, ắt phải có sự dính bám, đó là lẽ tự nhiên, cho nên quẻ Ly mới nối tiếp quẻ Khảm.

Quẻ Khảm là gì? Hung hay cát. Xem ngay tại: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Tượng quẻ 30 trên dưới đều là Ly, là ánh sáng của phương Nam. Ý của quẻ nói giống như mặt trời trên cao thiên quang chiếu phúc, báo hiệu thời vận tốt. Ly có 1 hào âm (vạch đứt) ở giữa 2 hào dương (vạch liền), trong hư ngoài cương, trong nhu thuận, ngoài sáng láng, văn minh. Ly là tinh hoa của Đất - Tâm -Hồn - Nhân Tâm.

Thoán từ

離 : 利 貞 . 亨 . 畜 牝 牛 . 吉 .

Ly. Lợi trinh. Hanh. Súc tẫn ngưu. Cát.

Dịch Thoán

Ly là dựa nương. Nhưng phải nương tựa vào sự công chính mới hay, mới lợi (Ly. Lợi trinh. Hanh). Phải thuận phục lẽ Trời Đất thì mới tốt đẹp. Giữ tròn được tấm lòng nhu thuận, tuân phục lẽ công chính, như nuôi được con trâu cái hiền lành, dễ bảo, như vậy là tốt là hay (súc tầm ngưu. cát).

Đại Tượng truyện

 象 曰 : 明 兩 作 離 . 大 人 以 繼 明 照 于 四 方.

Minh lưỡng tác Ly. Đại nhân dĩ kế minh chiếu vu tứ phương.

Dịch Tượng

Thể của quẻ Thuần Ly là minh lưỡng tác ly, nghĩa là trên dưới, trước sau đều là minh. Hiền nhân quân tử thấy vậy thì nên chau chuốt cho tâm hồn ngày một thêm rạng sáng, để ánh sáng của mình có thể chiếu soi khắp bốn phương. Hai lần minh chỉ về thời gian, ý nói trước cũng như sau, con người đừng bao giờ quên làm bừng sáng ngọn đuốc thiên chân tiềm ẩn đáy lòng.

3. Giải quẻ số 30 Thuần Ly theo sáu hào âm dương

Thuần Ly

4. Dự đoán quẻ Thuần Ly tốt cho công việc nào?

Sự cát hung trong quẻ Thuần Ly căn cứ vào sự sáng suốt, biết nương tựa vào người tài, có kinh nghiệm. Chịu nương tựa vào người hơn mình theo mục đích, lựa chọn phương cách tốt. Hai điều này quan hệ mật thiết và đi đôi với nhau. Lập quẻ dịch được quẻ này tốt cho công danh sự nghiệp.

Hào Sơ Cửu, hào Cửu Tam, hào Cửu Tứ, hào Thượng Cửu, không hiểu lẽ đó, nên dẫn tới nguy.Hào Lục nhị và hào Lục Ngũ, hai hào này âm nhu đắc trung, trí óc sáng suốt, chính là người hiểu tình thế, nên được Cát. Quẻ này trái ngược hoàn toàn với quẻ Khảm, hào Dương là hào tốt, biểu thị lòng  can đảm khó  khăn, hào Âm  của quẻ Ly  biểu thị tính  sáng suốt để nhận định tình thế.

5. Ý nghĩa sim phong thủy chứa quẻ Thuần Ly

Quẻ Thuần Ly thuộc nhóm quẻ Cát Hanh nên sim kinh dịch chứa quẻ này sẽ đem đến nhiều điều tốt cho chủ sở hữu. Do quái trên và quái dưới của quẻ Thuần Ly được là Ly thuộc hành Hỏa, chủ về chính đạo, cần sáng suốt, chính trực thì sẽ làm nên việc lớn nên những người làm các ngành nghề liên quan đến pháp luật như cảnh sát, toàn án, luật sư,....sử dụng dãy sim chứa quẻ này sẽ rất tốt. Ngoài ra chủ doanh nghiệp có tâm và có tầm, biết cách sử dụng người tài cũng có thể chọn sim chứa quẻ Ly, hứa hẹn đường công danh sự nghiệp sẽ được thúc đẩy, phát triển không ngừng. 

Sử dụng ngay phần mềm hỗ trợ chấm điểm sim phong thủy để phân tích quẻ dịch ẩn sau dãy sim bạn đang sở hữu

Chuyên gia phong thủy hy vọng nội dung trên đây đã giúp quý bạn giải nghĩa về tên gọi, ý nghĩa, hình tượng, các hào của quẻ số 30 Thuần Ly. Từ đó quý bạn có hướng vận dụng quẻ này trong các khía cạnh cuộc sống tương lai sắp tới sao cho phù hợp và đạt được những điều mình mong muốn nhất. 

THAM KHẢO DANH SÁCH 64 QUẺ KINH DỊCH

Quẻ Số Tên Quẻ Quẻ Số Tên Quẻ
1 Thuần Càn 33 Thiên Sơn Độn
2 Thuần Khôn 34 Lôi Thiên Đại Tráng
3 Thủy Lôi Truân 35 Hỏa Địa Tấn
4 Sơn Thủy Mông 36 Địa Hỏa Minh Di
5 Thủy Thiên Nhu 37 Phong Hỏa Gia Nhân
6 Thiên Thủy Tụng 38 Hỏa Trạch Khuê
7 Địa Thủy Sư 39 Thủy Sơn Kiển
8 Thủy Địa Tỷ 40 Lôi Thủy Giải
9 Phong Thiên Tiểu Súc 41 Sơn Trạch Tổn
10 Thiên Trạch Lý 42 Phong Lôi Ích
11 Địa Thiên Thái 43 Trạch Thiên Quải
12 Thiên Địa Bĩ 44 Thiên Phong Cấu
13 Thiên Hỏa Đồng Nhân 45 Trạch Địa Tụy
14 Hỏa Thiên Đại Hữu 46 Địa Phong Thăng
15 Địa Sơn Khiêm 47 Trạch Thủy Khốn
16 Lôi Địa Dự 48 Thủy Phong Tỉnh
17 Trạch Lôi Tùy 49 Trạch Hỏa Cách
18 Sơn Phong Cổ 50 Hỏa Phong Đỉnh
19 Địa Trạch Lâm 51 Thuần Chấn
20 Phong Địa Quan 52 Thuần Cấn
21 Hỏa Lôi Phệ Hạp 53 Phong Sơn Tiệm
22 Sơn Hỏa Bí 54 Lôi Trạch Quy Muội
23 Sơn Địa Bác 55 Lôi Hỏa Phong
24 Địa Lôi Phục 56 Hỏa Sơn Lữ
25 Thiên Lôi Vô Vọng 57 Thuần Tốn
26 Sơn Thiên Đại Súc 58 Thuần Đoài
27 Sơn Lôi Di 59 Phong Thủy Hoán
28 Trạch Phong Đại Quá 60 Thủy Trạch Tiết
29 Thuần Khảm 61 Phong Trạch Trung Phu
30 Thuần Ly 62 Lôi Sơn Tiểu Quá
31 Trạch Sơn Hàm 63 Thủy Hỏa Ký Tế
32 Lôi Phong Hằng 64 Hỏa Thủy Vị Tế
 
Thúy Hằng

Tác giả: Thúy Hằng

Lần đầu tiên Thúy Hằng tiếp xúc với phong thủy khi còn là sinh viên, khi đó cô bị thu hút bởi những kiến thức huyền bí và uyên thâm về bộ môn này. Sau đó, cô dành nhiều năm để nghiên cứu và tìm hiểu phong thủy từ các sách vở, tài liệu và tham gia các khóa học chuyên sâu. Với sự nỗ lực và ham học hỏi, Thúy Hằng đã trở thành một người có kinh nghiệm phong thủy uy tín. Cô có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực phong thủy khác nhau như: phong thủy nhà ở, phong thủy văn phòng, phong thủy tâm linh...

Nếu quý bạn muốn kích công danh, sự nghiệp, tài vận, gia đạo, tình duyên hay giải hạn, bạn có thể chọn sim phong thủy trong kho sim phong thủy hợp từng công việc sau đây:

Phong thủy Tạp luận

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp này ngay tại đây.

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm giúp quý bạn dễ dàng chọn lựa dãy số hợp mệnh.

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp tiên đoán tương lai gần theo nguyên tắc âm dương giao cảm. 

Đánh giá: Star Star Star Star Star
Mô tả:

Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo quan niệm dân gian ngay tại đây.

DANH SÁCH SIM HỢP TUỔI

Hotline Sim phong thủy
Zalo Sim phong thủy
Messenger Sim phong thủy
Close