Skip to content

TIN TỨC PHONG THUỶ

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp chiêm đoán mọi việc bình hòa không tốt không xấu

17:25 23/06/2023 - Tác giả: Thúy Hằng

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp dịch theo tiếng trung là 火雷噬嗑, được hiểu đơn giản là sự cắn, đớp. Đây là quẻ số 21 trong hệ thống Kinh Dịch 64 quẻ. Tìm hiểu ý nghĩa, vận số hung cát của quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp mang lại sẽ giúp quý bạn đọc vận dụng quẻ này sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Simphongthuy.vn mời quý bạn đọc cùng các chuyên gia luận giải quẻ 21 qua bài viết sau đây.

>>>Xem thêm ý nghĩa quẻ kế tiếp trong kinh dịch: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

1. Khái niệm quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp là gì?

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp đọc ngắn gọn là quẻ Phệ Hạp, thuộc nhóm quẻ Bình Hòa. Quẻ này có thượng quái Ly, hạ quái Chấn. Tượng quẻ là cái mồm mắc vật cứng ngăn cách ở giữa, phải cắn, nghiền nát nó mới hợp nhau được. Cho nên tên quẻ mới là Phệ Hạp, “Phệ” có nghĩa là cắn, “Hạp” là hợp. 

Phệ Hạp không chỉ đơn giản nói đến việc cắn vật cản trong miệng mà còn mang hàm ý nói tới cơ chế hình pháp đời xưa. “Nghiền nát” là trừng trị những kẻ bất lương, người gây rối, kẻ ngang ngược bằng 4 cách trị dân là Lễ, Nhạc, Hình, Chính. Cốt của việc này là để giữ gìn trật tự xã hội, nhân tình hòa hợp.
 

hỏa lôi phệ hạp


Xem chi tiết thượng quái và hạ quái của quẻ số 21:

2. Giải nghĩa tượng quẻ số 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp


- Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷)

- Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

Giải nghĩa: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bất chấn chi tượng: tượng yếu đuối không chạy được.

Tự quái giảng rằng: Điều đáng xem thì sau mới có thửa hợp. Cho nên quẻ Phệ Hạp mới nối tiếp quẻ Quan trong Kinh Dịch. 

Xem chi tiết ý nghĩa quẻ kế trước quẻ Phệ Hạp: Phong Địa Quan (觀 guān)

Thoán từ:

噬 嗑:亨。 利 用 獄。 

Phệ Hạp. Hanh. Lợi dụng ngục.

Dịch Thoán

Phệ Hạp là nghiền nát để hợp. Hai hào dương (vạch liền) ở ngoài như hai hàm miệng, ở giữa rỗng là hào âm (vạch đứt), là tượng mồm miệng. Nhưng quẻ Phệ Hạp lại có một hào cứng ở giữa thì tượng lại là trong miệng có vật gì đó. Vật đó làm ngăn cách hai hàm trên và hàm dưới cho nên phải cắn đi thì mới hợp được. Thánh nhân theo đó ý muốn nói đến việc trị kẻ ngoan ngạnh trong xã hội, để dân chúng hòa hợp với nhau, mọi sự hanh thông.

Thoán không viết là “lợi dùng hình” mà viết “lợi dùng ngục” vì quẻ 21 có tượng sáng soi, lợi về sự xét ngục. Ngục là nơi để xét trị sự thật sự dối. Biết được tình hình thật, biết cái đạo làm cho ngăn cách, rồi thì có thể đặt cách ngừa và dùng hình phạt.

Đại Tượng truyện:

雷 電 噬 嗑 ﹔先 王 以 明 罰 敕 法。

Lôi điện Phệ Hạp. Tiên vương dĩ minh phạt sắc pháp.

Dịch Tượng

Quẻ số 21 có quái Ly là Hỏa ở trên, quái Chấn là Sấm ở dưới. Tượng quẻ là Lôi Điện, nghĩa là sấm điện, sấm vang chớp lóe. Lại xét Ly chỉ sự sáng suốt, Chấn chỉ sự uy nghiêm. Sáng suốt nên không ai giấu được sự tình, uy nghiêm nên mọi người đều kiêng sợ. Đó chính là uy minh lưỡng dụng. Bậc Tiên Vương lấy tượng đó mà xác định lại hình phạt, chỉnh đốn lại luật pháp. Điều này nhằm cho dân biết tôn trọng pháp luật, sống theo khuôn phép.

3. Phân tích 06 hào của quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp 

4. Dự đoán quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp tốt xấu cho công việc nào?

Quẻ số 21 báo hiệu thời vận xấu, nhiều trở ngại, làm công việc gì cũng khó khăn, thi thố tài năng thường không có kết quả tốt. Người lập quẻ dịch được quẻ Phệ Hạp phải hiểu biết pháp luật, lại có quyền chức mới có thể phá vỡ được bế tắc. Quẻ Phệ Hạp có thể dùng để hình trừ điều gian dối, giải quyết các vấn đề công việc, gia đạo tình duyên. Mặc dù những thành quả nhận được không quá to lớn nhưng cũng dừng ở mức độ ổn định, chấp nhận được.

5. Dụng quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp vào sim mang ý nghĩa gì? 

Sim kinh dịch chứa quẻ này đại diện cho sự ổn định, không tốt không xấu. Nhưng do quẻ Phệ Hạp chủ về trừ gian diệt ác nên những người mong cuộc sống tạm ổn, chấp nhận được có ngành nghề liên quan đến luật pháp như tòa án, luật sư, cảnh sát,...có thể sử dụng dãy sim chứa quẻ này. Hoặc những người trụ cột gia đình có thể sử dụng dãy sim này bởi sẽ giúp gia đình ổn định, giải quyết được các mâu thuẫn giữa các thành việc trong gia đình. 

Sử dụng ngay phần mềm [chấm điểm sim] sẽ giúp quý bạn nắm bắt được ý nghĩa tốt xấu của dãy sim đang sở hữu chính xác nhất.

Hy vọng qua nội dung bài viết trên đây quý bạn đọc có thể hiểu rõ được ý nghĩa quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp mang lại. Từ đó vận dụng quẻ Phệ Hạp tốt đạt được hiệu quả theo mong đợi. Cuối cùng, simphongthuy.vn xin chúc quý bạn đọc gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống!

THAM KHẢO DANH SÁCH 64 QUẺ KINH DỊCH

Quẻ Số Tên Quẻ Quẻ Số Tên Quẻ
1 Thuần Càn 33 Thiên Sơn Độn
2 Thuần Khôn 34 Lôi Thiên Đại Tráng
3 Thủy Lôi Truân 35 Hỏa Địa Tấn
4 Sơn Thủy Mông 36 Địa Hỏa Minh Di
5 Thủy Thiên Nhu 37 Phong Hỏa Gia Nhân
6 Thiên Thủy Tụng 38 Hỏa Trạch Khuê
7 Địa Thủy Sư 39 Thủy Sơn Kiển
8 Thủy Địa Tỷ 40 Lôi Thủy Giải
9 Phong Thiên Tiểu Súc 41 Sơn Trạch Tổn
10 Thiên Trạch Lý 42 Phong Lôi Ích
11 Địa Thiên Thái 43 Trạch Thiên Quải
12 Thiên Địa Bĩ 44 Thiên Phong Cấu
13 Thiên Hỏa Đồng Nhân 45 Trạch Địa Tụy
14 Hỏa Thiên Đại Hữu 46 Địa Phong Thăng
15 Địa Sơn Khiêm 47 Trạch Thủy Khốn
16 Lôi Địa Dự 48 Thủy Phong Tỉnh
17 Trạch Lôi Tùy 49 Trạch Hỏa Cách
18 Sơn Phong Cổ 50 Hỏa Phong Đỉnh
19 Địa Trạch Lâm 51 Thuần Chấn
20 Phong Địa Quan 52 Thuần Cấn
21 Hỏa Lôi Phệ Hạp 53 Phong Sơn Tiệm
22 Sơn Hỏa Bí 54 Lôi Trạch Quy Muội
23 Sơn Địa Bác 55 Lôi Hỏa Phong
24 Địa Lôi Phục 56 Hỏa Sơn Lữ
25 Thiên Lôi Vô Vọng 57 Thuần Tốn
26 Sơn Thiên Đại Súc 58 Thuần Đoài
27 Sơn Lôi Di 59 Phong Thủy Hoán
28 Trạch Phong Đại Quá 60 Thủy Trạch Tiết
29 Thuần Khảm 61 Phong Trạch Trung Phu
30 Thuần Ly 62 Lôi Sơn Tiểu Quá
31 Trạch Sơn Hàm 63 Thủy Hỏa Ký Tế
32 Lôi Phong Hằng 64 Hỏa Thủy Vị Tế
 

Nếu quý bạn muốn kích công danh, sự nghiệp, tài vận, gia đạo, tình duyên hay giải hạn, bạn có thể chọn sim phong thủy trong kho sim phong thủy hợp từng công việc sau đây:

Phong thủy Tạp luận

Đánh giá:
Mô tả:

Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp này ngay tại đây.

Đánh giá:
Mô tả:

Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm giúp quý bạn dễ dàng chọn lựa dãy số hợp mệnh.

Đánh giá:
Mô tả:

64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp tiên đoán tương lai gần theo nguyên tắc âm dương giao cảm. 

Đánh giá:
Mô tả:

Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo quan niệm dân gian ngay tại đây.

DANH SÁCH SIM HỢP TUỔI

sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall