Cách tự giải mã các trị số và đoán mệnh vận qua SimPhongThuy.Vn (bài 2)

Tính qua các trị số Âm Dương

- SimPhongThuy.Vn (Bài 2)

 

Kỳ trước trang blog đã đưa ra các công thức để tìm ngày Dương lịch ra Âm lịch, hay tìm tên CAN CHI cho năm tháng ngày giờ sinh (rất cần thiết để xem được thuật toán Mai Hoa và Bát Tự).(xem boi so dien thoai mien phi)

Kỳ này giải đáp những trị số đó.

Bang tong so AD

BẤT TÚC, TRUNG HÒA, THÁI QUÁ :

Bất cứ tổng số Âm Dương sẽ có một trong ba thứ hạng gồm Bất túc (ít), Trung hòa (vừa) hay Thái quá (nhiều), số nào cũng có thể là tốt cũng có thể là xấu, tùy theo thuận hay nghịch thời theo quẻ Nguyệt lệnh.(xem sdt)

Thí dụ : người sinh trong tiết Đại Tuyết (khoảng tháng 11, Tý), khi khí Nhất Dương Sinh vừa hình thành (chỉ có 1 hào dương tại hào sơ), Nguyệt lệnh là quẻ PHỤC, thì tổng số Dương nên ít, dưới số tối đa 25 được xem là thuận thời, nếu trên 28 hoặc nhiều hơn là nghịch thời, tức sai hình tượng quẻ Nguyệt lệnh (quẻ Phục).

Nếu người sinh trong tiết Hàn Lộ (tháng 9, Tuất) quẻ Nguyệt lệnh là BÁC gồm 5 hào âm, vậy tuổi có tổng số Âm trên 30 tức đi lên từ 33 và tổng số Dương ít hơn 25 là thuận thời; trái lại Âm ít (dưới 30) Dương nhiều (trên 28) được xem là nghịch thời.(xem boi so dien thoai voi ngay sinh)

Độ số khi thuận hay nghịch thời được tính như sau (Lưu ý : đầu tháng tức 15 ngày đầu vào Tiết, còn giữa tháng là15 ngày khi khởi Khí) :

- Tổng số Dương thuận thời

- Bất Túc (Ít) : từ khí Đông Chí (giữa tháng Tý) đến cuối tiêt Lâp Xuân (đầu tháng Dần), 2 tháng Tý, Sửu và đầu tháng Dần, mang quẻ Phục có 1 hào dương : tổng số Dương phải ít hơn 25 mới tốt, nhiều hơn 25 bắt đầu xấu, cao đến 35 trở lên sẽ bị hình khắc như làm liều chuốc lấy tai vạ, mạo hiểm nhưng không thành, gặp tán tài, nạn tai.(sim phong thuy)

Bang Nguyet lenh- Trung Hòa (Vừa) : Từ khí Vũ Thủy (giữa tháng Dần) đến cuối tiết Kinh Trập (đầu tháng Mão), 2 tháng Dần, Mão, mang quẻ Thái có 3 hào dương và 3 hào âm : tổng số Dương không chênh lệch nhiều ít với 25 là tốt, còn ít hơn là nghịch thời, kém về tài lộc, gia đạo rối ren, tử tức hiếm con trai.(xem phong thuy sim dt)

- Thái Quá (Nhiều) : Từ khí Cốc Vũ (giữa tháng Thìn) đến cuối tiết Lập Hạ (đầu tháng Tỵ̣), 2 tháng Thìn, Tỵ, gặp quẻ Quải có 5 hào dương, quẻ Kiền có 6 hào dương : tổng số Dương từ 28 trở lên là thuận thời, không nhiều với 25 là số bình thường, còn ít hơn 25 nên lo.(xem phong thuy sim dien thoai di dong)

Dương thuộc nam giới, nên mọi việc tốt xấu đều thuộc Dương, như xem đường con cái nếu bất túc sẽ hiếm muộn con trai, trung hòa là bình thường, còn thái quá sẽ có nhiều con trai, xem đường quan lộc thì theo võ tốt hơn theo văn, xem đường tài lộc thuộc kim ngân tức vàng bạc, đường gia đạo lại không nhiều vợ nhưng nhiều bạn nam v.v…xem bói số điện thoại của mình(xem boi dien thoai)

- Tổng số Âm thuận thời

- Bất Túc (Ít) : từ khí Hạ Chí (giữa tháng Ngọ) đến cuối tiết Lập Thu (đầu tháng Thân) 2 tháng Ngọ, Mùi, và đầu tháng Thân, mang quẻ Cấu gồm 1 hào âm 5 hào dương, tiết trời còn nóng bức, nên tổng số Âm phải ít hơn 30 mới tốt, nhiều hơn 30 bắt đầu xấu, còn cao từ 35 trở lên rất xấu, trong khi đó́ tổng số Dương cần cao hơn 25.(phong thuỷ sim)

- Trung Hòa (Vừa) : từ khí Xử Thử (giữa tháng Thân) đến cuối tiết Bạch Lộ (đầu tháng Dâu) 2 tháng Thân, Dậu, mang quẻ Bĩ có 3 hào âm và 3 hào dương : tổng số Âm không chênh lệch với 30 nhiều là thuận thời, còn ít hơn là nghịch thời, không phát triển mọi mặt, tính tình lại nhu nhược.(cách xem sim hợp phong thủy)

- Thái Quá (Nhiều) : Từ khí Sương Giáng (giữa tháng Tuất) đến cuôi tiêt Lâp Đông (đầu tháng Hợi) 2 tháng Tuất, Hợi, gặp quẻ Bác có 5 hào âm 1 hào dương, quẻ Khôn có 6 hào âm : tổng số Âm nhiều hơn 30 trở lên là thuận thời, không chênh lệch nhiều ít với 30 là số bình thường, còn ít hơn 27 là nghịch thời.(ý nghĩa số điện thoại theo phong thủy)

Âm thuộc nữ giới, nên mọi việc đều thuộc về Âm tính, như xem đường phu quân, tử tức : nếu bất túc thì hiếm muộn con cái, nhưng chồng có uy dũng – ở đây một là quan quyền, hai là kẻ vũ phu, nếu có số Dương nhiều – trung hòa là bình thường, còn thái quá sẽ có nhiều con gái hơn con trai. Xem đường công danh sự nghiệp, có người trở thành mệnh phụ phu nhân, có người làm vượng chồng tốt con (vượng phu ích tử), có người cũng có thể làm kỷ nữ, gái lầu xanh v.v…xem sim phong thuy kinh dich

Trong quẻ Kiền nếu số Dương thiếu, hay quẻ Khôn có số Âm thiếu, khi có tông số Dương hay tổng số số Âm cao hơn tiêu chuẩn là thuận thời.(xem sim phong thuy kinh dich)

Tổng số Âm – Dương thuận thời hay nghịch thời trên đây, để xem về mệnh vận có hợp Nguyệt lệnh với tháng sinh hay không. Còn xem tiểu hạn có những tiêu chí sau đây :

Số Âm Dương theo tiểu hạn :

a/- Tổng số Âm Dương bằng hay thấp hơn (Bất túc) số tối đa (Tổng số Dương là 25 – Tổng số Âm là 30) :

- Số Dương bằng 25 : số Dương biểu tượng cho nam giới không có lợi cho nữ. Tháng lẻ thuộc Dương có công danh phú quý, tháng chẵn thuộc Âm thường gian nan.

- Số Âm bằng 30 : Số Âm có lợi cho nữ giới, nhưng không hoàn toàn toại ý. Tháng chẵn có tài lộc, còn tháng lẻ sẽ gặp số cô độc, hình khắc.(xem bói bằng số điện thoại)

- Số Dương ít hơn 25 : Chỉ có từ 9 đên 24, vào tiết Đại Tuyết, Tiểu Hàn (tháng Tý, Sửu) là thuận thời, số khá vững nhưng không được toại ý; vào tiết Lập Xuân đến tiết Lập Hạ (từ tháng Dần đến tháng Tỵ) là nghịch thời, số khắc, kém đường phúc đức.(tim sim hop phong thuy)

- Số Âm ít hơn 30 : Chỉ từ 18 đến 28, sau khí Hạ Chí đến tiết Lập Thu (từ tháng Ngọ đến tháng Thân) là thuận thời; từ khí Thu Phân đến trước khí Tiểu Tuyết (từ tháng Dậu đến tháng Hợi) số kém phước, khắc gia đạo.(phong thủy sim số)

- Số Dương quá thấp : Chỉ có từ 4 đến 8, nam giới buồn phiền, gian nan; nếu gặp tháng chẵn còn có may mắn hơn gặp tháng lẻ.

- Số Âm quá thấp : Có từ 8 đến 12, nữ giới gặp gian nan; số xấu thường hay cô độc.(cách xem sim phong thủy)

b/- Số Âm Dương nhiều hơn (Thái quá) số tối đa :

- Số Dương nhiều hơn : Nhiều hơn 25 trên 30, vào tiết Thanh Minh, Lập Hạ (tháng Thìn, Tỵ) có quẻ Nguyệt lệnh là Quải, Kiền (có 5 và 6 hào dương) thì thuận thời. Nếu những tiết khác là nghịch thời, tính ngang bướng, cố chấp, nóng nảy vô cớ nên thường hư mọi sự.(xem so dien thoai theo phong thuy ngu hanh)

- Số Âm nhiều hơn : có từ 38 trở lên sẽ gặp hình khắc, nữ khắc chồng, nam sợ vợ gia đạo bất hòa. Nếu từ sau tiết Lập Đông đến trước khí Đông Chí (tháng Hợi, Tý) sẽ gặp điều tốt lành, vì Nguyệt lệnh lúc này là quẻ Khôn có 6 hào âm là thuận thời, những tiết khác là nghịch thời.(xem so dien thoai co hop khong)

c/- Số Âm Dương không chênh lệch (Trung hòa) :

Tức số Âm Dương không nhiều hay ít hơn, có chênh lệch không đáng kể như số Âm tối đa là 30, tính được 28, 29 hay 31, 32, số Dương tối đa là 25 tính được 23, 24 hay 26, 27 thêm quẻ Nguyệt lệnh phù hợp, thì trăm việc đều thành, được sở cầu như ý.(xem sim so theo phong thuy)

- Đoán cát hung :

Để dự đoán tính cát hung trong tháng, theo thí dụ của tuôi Canh Ngọ, muôn xem tháng ba âm lịch tốt hay xấu. Khi có tổng số Âm là 30/30 và tổng số Dương là 37/25.

Tháng ba mang Nguyệt lệnh quẻ QUẢI, gồm 5 hào dương và một hào âm, tức dương cực thịnh (thái quá) còn âm đang sinh (bất túc), xem theo tiêu chí hạng số Âm Dương theo tiểu hạn, tuổi Canh Ngọ được dự đoán :

- Số Dương nhiều hơn : Nhiều hơn 25 trên 30, có quẻ Nguyệt lệnh là Quải được xem là thuận thời, tức mưu sự gì cũng đều tốt, đạt được thành công nhất định.(xem bói sim số điện thoại)

- Số Âm bằng 30 : Số này có lợi cho nữ giới nhiều hơn vì tổng số âm bằng với số âm tối đa, nhưng sẽ không hoàn toàn toại ý. Còn với nam khi cùng tổng số Dương được quẻ Quải là tốt hoàn toàn trong tháng ba, do có có dương phù âm trợ.(xem sim hop phong thuy)

SimPhongThuy.Vn

 

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Danh sách số đã xem

Mời nhập ngày tháng năm sinh để chọn sim hợp tuổi với bạn!

 LUẬN NGŨ HÀNH BẢN MỆNH THÂN CHỦ VÀ DÃY SỐ

 

 Dựa vào Ngũ hành diễn giải Ngũ hành thân chủ, Tứ trụ bản mệnh, Ngũ hành dãy số qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc nhằm giúp quý bạn dễ dàng chọn lựa dãy số hợp mệnh.

 Xem chi tiết

 LÝ THUYẾT TAM NGUYÊN CỬU VẬN VÀ NGUYÊN LÝ DỰ BÁO CỔ

 

 Sắp xếp Cửu tinh vào tinh bàn còn gọi là an sao hạ quẻ, đó là phương pháp quan trọng nhất của Huyền Không học. Xem chi tiết phương pháp này ngay tại đây.

 Xem chi tiết

 LUẬN CÁT - HUNG, GIẢI MÃ Ý NGHĨA 64 QUẺ KINH DỊCH

 

 64 quẻ Kinh Dịch được tạo thành từ sự kết hợp của 8 quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn mang ý nghĩa tốt có, xấu có; giúp tiên đoán tương lai gần theo nguyên tắc âm dương giao cảm.

 Xem chi tiết

 GIẢI MÃ Ý NGHĨA SỐ THEO QUAN NIỆM DÂN GIAN

 

 Mỗi con số đều ẩn chứa những ý nghĩa tốt xấu riêng theo cách luận số. Khám phá ngay ý nghĩa từng con số và các cặp số đẹp theo quan niệm dân gian ngay tại đây.

 Xem chi tiết
Simphongthuy.vn
scroll icon