Xin lộc quan âm linh xám - Thành tâm xin lộc quan âm linh xám

 

Xin lộc quan âm linh xám là xin lộc thánh, giúp cho chúng ta xóa bỏ được nỗi lo âu, phiền muộn vì những công việc trong tương lai. Đồng thời xin lộc Quan Âm linh xám cũng giúp mọi người thêm vững tâm khi tiến hành mọi việc, mọi việc thuận lợi, hanh thông Khi xin lộc, quý bạn nên tĩnh tâm để trong mình được thanh tịnh, đồng thời gột rửa chân tay, trang phục và thật thành tâm thì quẻ mới linh ứng.

 

Xâm linh xám

Quán Âm Linh Xâm

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số

xin xăm quán âm

Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt

Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin

Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Xin Xâm

Quan âm linh xám

Simphongthuy.vn
scroll icon