Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Quẻ chủ Quẻ hỗ Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
1 0886.392.779 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành sim Hoả 5,600,000 Đặt sim
2 0916.939.778 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành sim Hoả 5,600,000 Đặt sim
3 0909791898 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành sim Hoả 5,600,000 Đặt sim
4 0948.90.7986 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành sim Hoả 5,500,000 Đặt sim
5 0919.798.768 Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành sim Hoả 5,380,000 Đặt sim
6 0914.17.39.68 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành sim Hoả 5,380,000 Đặt sim
7 0983.26.79.69 Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành sim Hoả 4,900,000 Đặt sim
8 0919063938 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành sim Hoả 4,890,000 Đặt sim
9 098.119.6879 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành sim Hoả 4,880,000 Đặt sim
10 0949.00.3986 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành sim Hoả 4,860,000 Đặt sim
11 0978.48.2299 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành sim Hoả 4,860,000 Đặt sim
12 0911563889 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
13 0972721389 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
14 0912368289 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
15 0969909286 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
16 0916878399 Địa Lôi Phục (復 fù) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
17 0941218339 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
18 0916799683 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
19 0979059586 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
20 0913.813.869 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
21 0968062379 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
22 0961882799 Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
23 0901.429.568 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
24 0981268799 Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
25 0971.891.339 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
26 0967969978 Thuần Cấn (艮 gèn) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
27 0968.326.779 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
28 0936799268 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
29 09.169.169.78 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
30 0916299238 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
31 0941853639 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
32 0961829339 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành sim Hoả 4,800,000 Đặt sim
33 0964.19.6879 Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành sim Hoả 4,680,000 Đặt sim
34 0965382179 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,600,000 Đặt sim
35 0917893983 Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Ngũ hành sim Hoả 4,600,000 Đặt sim
36 0911.399.878 Thủy Thiên Nhu (需 xū) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành sim Hoả 4,550,000 Đặt sim
37 0916.489.869 Lôi Địa Dự (豫 yù) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành sim Hoả 4,550,000 Đặt sim
38 0976.83.86.39 Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành sim Hoả 4,550,000 Đặt sim
39 01695866999 Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành sim Hoả 4,500,000 Đặt sim
40 0911.496.578 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,500,000 Đặt sim
41 091.146.9938 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,500,000 Đặt sim
42 0918650289 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành sim Hoả 4,500,000 Đặt sim
43 096.1982.339 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành sim Hoả 4,500,000 Đặt sim
44 0911.499.278 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành sim Hoả 4,500,000 Đặt sim
45 0946.90.68.79 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành sim Hoả 4,280,000 Đặt sim
46 096.993.8679 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành sim Hoả 4,250,000 Đặt sim
47 0918.800.995 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành sim Hoả 3,980,000 Đặt sim
48 0971819339 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành sim Hoả 3,980,000 Đặt sim
49 0962585139 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành sim Hoả 3,980,000 Đặt sim
50 0902.892.986 Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành sim Hoả 3,980,000 Đặt sim

Tin tức phong thuỷ